UP ser en kraftig økning i antall bilister tatt i rus på veien etter innføringen av Dräger DrugTest 5000.

Langt flere tatt for rus på veiene etter innføring av nytt måleinstrument

To patruljer i UP-distrikt Vest har tatt dobbelt så mange ruskjørere hittil i år som de gjorde i hele fjor.

Publisert Sist oppdatert

Siste del av 2015 tok Utrykningspolitiet (UP) i bruk det nye måleinstrumentet Dräger DrugTest 5000 for å sjekke om sjåfører er ruset i trafikken. Hittil har instrumentet ført til kraftig økning i antall ruskjørere tatt i trafikken.

- Vi hadde et økt resultatmål fra 2015 som vi innfridde med over 50 prosent. Dette er det høyeste tallet noensinne, og over dobbelt så mye som vi har klart å avdekke tidligere. Hittil i 2016 ser vi enda en økning på 40 prosent fra i fjor, sier UP-sjef Runar Karlsen.

102 prosent over målkrav

Og aller best er resultatene i UP Vest. Disse ligger hele 102 prosent over målkravet. I all hovedsak skyldes de gode tallene annen rus som er blitt avdekket med drugtesteren. Sammenlignes første kvartal 2015 og 2016, ser UP en økning på 147 prosent.

- Drugtesteren må sies å være en stor suksess fra første stund. Mannskapene som benytter den til daglig er kjempefornøyd. De har fått en boost i rusarbeidet. To av E-patruljene har allerede flere ruskjørere i år enn i hele fjor. Det gjør mye med motivasjonen, sier distriktsleder i UP Vest, Terje Oksnes.

LES OGSÅ: UP styrker bemanningen i distriktene

Grafikken fra UP over viser fordeling i 2015 og hittil i 2016 (frem til mars). «Annen rus» er avdekket ved hjelp av drugtesteren.

Grafikken under avsnittet viser utviklingen sett i tidsperspektiv fra 2015. Den grønne streken viser andelen tatt ved hjelp av drugtesteren.

- Noen av disse ville likevel blitt tatt T&S (tegn og symptomer, journ. anm.) uten drugtesteren, men hele økningen i rustatte skyldes annen rus enn alkohol, sier Terje Oksnes.

Det månedlige målet til UP Vest er å ta 20 ruskjørere. Drugtesteren alene har oppnådd dette. Ifølge Oksnes ble det anmeldt 47 ruskjørere i Vest i februar. 24 av disse ble tatt ved hjelp av drugtesteren.

Omfattes av samme lovhjemmel som alkotest

Utrykningspolitiet og Politiets fellestjenester prøvd flere forskjellige maskiner. Sammen med Folkehelseinstituttet testet UP to aktuelle analysemaskiner i 2014. I 2015 ble det det gjort utlysning og anbudskonkurranse, og Politiets fellestjenester gikk til en begrenset anskaffelse av måleinstrumentet Dräger DrugTest 5000 for UP.

Drugtesteren omfattes av samme lovhjemmel som promilletesting – politiet kan altså teste hvem de vil, når de vil.

Rent teknisk samles det inn en spyttprøve på en testkassett som blir analysert av en maskin. Etter analysen kommer et testresultat opp på en skjerm. Resultatet viser ikke påvirkningsgrad, men hvilke stoffer det dreier seg om. Med andre ord er drugtesteren ikke et bevisinstrument, men en indikasjon. Hvis maskinen gjør utslag, sikres bevis med blodprøve.

- Blodprøven må også gjennomføres så fort som mulig, da påvisningstiden er begrensen. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2013 tok i snitt to timer og syv minutter fra vedkommende var under politiets kontroll og til blodprøven var sikret, sier Espen Andreassen, politioverbetjent i UP.

LES OGSÅ: Færre UP-distrikter

Klarer ikke hekte kun på bakgrunn av symptomer

- Vi har ganske mange eksempler nå hvor vi har avslørt trafikkfarlige førere som politifolk ikke klarer å hekte kun på bakgrunn av tegn og symptomer. Et konkret eksempel var en episode var en episode med fire tjenestemenn som vurderte en person de ikke klarte å hekte. De brukte drägeren etter å akkurat ha fått den, og den viste utslag på tre forskjellige stoffer som alle var over grensen i blodprøven etterpå, sier Espen Andreassen.

Det er ikke så lett å se hvem som er ruset, fordi det kommer an på hvordan toleransen deres er, hvilke stoffer de har tatt, og hvor påvirket de er, forteller han.

- Men maskinen er med på å plukke ut dem som må testes. Analysemaskinen finner førere som kan utgjøre en fare i trafikken.

Runar Karlsen forteller at satsingen på å ta flere ruspåvirkene sjåfører i trafikken fortsetter i full styrke i 2016 med samme strategi i fjor.

- Jeg ser allerede nå at vi har 40 prosent økning på hvor mange ruspåvirkede sjåfører vi tar i år, sammenlignet med i fjor. Dette funker, fordi vi er veldig tydelige på at alle vi stanser skal ta rustesten.

Grafikken viser fordelingen av personer UP tok i alkoholrus og annen rus i 2015 og 2016. Fordelingen fra 2015 inkluderer også perioden etter at drugtesteren ble tatt i bruk.
Utviklingen av ruskjørere tatt i trafikken sett i tidsperspektiv.
Dräger DrugTest 5000
Powered by Labrador CMS