Kutter 14.500 politijobber

Politiskolen i London har inntaksstopp og 1000 politijobber ventes å forsvinne i løpet av to år. På landsbasis forsvinner 14.500.

Publisert Sist oppdatert

Da David Camerons koalisjonsregjering høsten 2010 varslet om de tøffeste budsjettinnstrammingene på mange tiår, ble det klart at også politietaten ville rammes hardt.

Skyggefinansminister Ed Balls fra opposisjonspartiet Labour, uttalte nylig at minst 14.500 jobber i politietaten vil bli luket vekk når statens politibudsjett kuttes med 20 prosent.

6.250 av disse stillingene betjenes av politifolk.

OPPTAKSSTOPP

Som et direkte resultat av nedskjæringene, er det i London innført midlertidig opptaksstopp ved politiskolen.

Det betyr at den eneste måten man for tiden kan bli opptatt i hovedstadens Metropolitan Police, er ved å først verve seg som Special.

Specials er en forkortelse for «Special Constables», som er frivillige som verver seg til uniformert polititjeneste i minst 16 timer i måneden. Etter et 23 dagers opplæringsprogram, får de samme myndighet og ansvar som en vanlig polititjenestemann.

Som en del av et nytt utdanningssystem, er det planer om at Specials etter 18 måneders tjenestetid skal kunne gå over til en fulltids politikarriere, via et konverteringskurs.

– Det er bekymringsverdig, sier politibetjent Jeremy Laxton, som i disse dager er i ferd med å legge en lang karriere i politiet bak seg.

– Ved å la meget uerfarne betjenter patruljere gatene, forsøker man å redusere politiregningen kraftig, fortsetter han.

– Kun ekstrabemanning

Laxton forteller at det i flere politidistrikt også er snakk om å innføre en tidligere lite brukt politilov.

– De kan ikke si oss opp, men i følge «regulation 18A» kan de tvinge oss til å gå av med pensjon etter 30 år i tjeneste. Dermed vil politiet komme til å miste mange politifolk med lang erfaring.

Den britiske fagforeningen Met Fed, vokter den nye utviklingen nøye.

– Vi har hatt Specials i årevis, så ideen om å bruke frivillige politifolk er ikke noe nytt. Dersom Specials brukes som ekstramannskap, synes vi det er helt greit, sier fagforeningens leder, Peter Smyth.

Han understreker at de derimot ikke synes det er akseptabelt dersom Specials brukes til å overta jobbene til fulltids polititjenestemenn.

– De skal kun brukes som ekstrabemanning, ikke i stedet for polititjenestemenn, sier han.

Kutter 1000

Smyth synes heller ikke at det nye rekrutteringssystemet som er under planlegging, er ideelt.

– Vi frykter at det for alvor vil komme til diskriminere mot enkelte grupper, særlig kvinner. Det vil bli vanskelig for kvinner med barn og folk med lav inntekt å binde seg til opplæring og praksisperiode uten lønn. Samtidig har vi forståelse for at budsjettene må strammes inn og at alle må bidra til å spare.

Smyth forklarer at London-politiet får midler gjennom et komplisert system som består av både statlige og lokale støtteordninger. Hvor omfattende nedskjæringene vil bli totalt, vil de ikke ha oversikt over før nedskjæringene på lokalt plan blir offentliggjort.

Men med omlag 32.500 fulltidsansatte politibetjenter i Metropolitan Police er Smyth ikke redd for at Specials vil overta jobblandskapet.

– Vi regner med å miste minst 1000 politibetjenter over de neste par årene. Selv om vi ikke støtter dette, må man være realistisk og innse at det bare var 24.000 av oss for 10 år siden, så man må prøve å se det i et positivt lys.