Kun halvparten har fått fast

I følge en ny statistikk fra Politiets Fellesforbund er kun 55 prosent fra 2014-kullet i fast jobb, ifølge Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

En ny statistikk fra Politiets Fellesforbund viser at 372 personer fra 2014-kullet på Politihøgskolen har fast jobb i etaten, av et kull på 670 personer.

Politidirektoratets statistikk for første kvartal (per 31. mars 2015) sier at 94,9 prosent - 632 personer - av 2014-kullet med bestått skolegang har stilling i politiet. Etter PFs statistikk er 622 på ansatt fast eller midlertidig, med forbehold om 48 det ikke er opplysninger på.

I regjeringsplattformen fra Sundvollen ble det gitt en «garanti for at antallet nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen», inntil målet om to polititjenestemenn per tusen innbygger er nådd.

Videre ble det skrevet i tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2014: «Alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal kunne tilbys jobb så raskt som mulig i løpet av 2014».

250 personer står, ifølge PFs tall, i vikariater med varierende lenge fra kullet på 670 personer: