Justisminister Anders Anundsen (helt til høyre) ansatte blant annet politimester Steven Hasseldal (helt til venstre) i fjor vinter. Nå mener han Hasseldal har gjort en for dårlig jobb når passkøene har vært lange.
Justisminister Anders Anundsen (helt til høyre) ansatte blant annet politimester Steven Hasseldal (helt til venstre) i fjor vinter. Nå mener han Hasseldal har gjort en for dårlig jobb når passkøene har vært lange.

– Kritikken er uheldig og ikke egnet til å myndiggjøre politimesteren

Justis- og beredskapsministeren mener politimesteren i Øst politidistrikt ikke bør peke på andre. – Vi trenger en justisminister som ikke bare skyver ansvaret nedover, får han tilbake fra tillitsvalgte.

Publisert Sist oppdatert

I går blei det klart at politiet på Romerike får 14 nye stillinger til å ta unna for mer av passkøen på Gardermoen. Men etter at politimester i Øst politidistrikt, Steven Hassedal, før helgen gikk ut og advarte mot konsekvensene av for lav bemanning på flyplassen, fikk han også kald skulder med på kjøpet fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Anundsen sa rett ut til NRK at måten Hasseldal har håndtert sykdom og bemanningsproblemene ikke er god nok.

– Det er ren ansvarsfraskrivelse. Alle politimestre vil gjerne har mer penger og bedre rammer, men det er politimesterens ansvar å prioritere i oppgaveporteføljen sin, og det går ikke an å peke på andre, sa Anundsen til NRK.

Det får flere til å reagere.

– Ikke så lett som ministeren sier

Jan Arne Kongsmo, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på Romerike.
Jan Arne Kongsmo, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på Romerike.

Lokallagsleder på Romerike Jan Arne Kongsmo er en av de som ikke er enig i beskrivelsen fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Han mener det ikke er bare-bare for politimesterne å prioritere en passkø i dagens økonomiske situasjon, mener han.

– Anundsen kaller det en ansvarsfraskrivelse og sier at politimesteren ikke har håndtert fraværet godt nok. Er det ikke politimesterens jobb å prioritere?

– Det er ikke så lett. Politimesteren har jo allerede prioritert, og han har sagt at ting er viktigere enn effektiviteten i passkontrollen. Å ha kvalitet på kontrollen er viktig, men skal man ha effektiviteten på topp til enhver tid, må man ha beredskap til å ta av toppene når det kommer mange fly. Det krever en helt annen dimensjonering.

Selv sa Hasseldal til NRK i går at han var uenig i justisministerens beskrivelse av jobben han gjør.

– Det er jeg helt uenig i. Jeg har gått ut og påpekt at det er viktig at politiets ressurser må sees på når man har så store ambisjoner og trafikkveksten har vært så stor som den har vært.

KOMMENTAR: Justisministeren som hater kø

– Uheldig

Geir Krogh, leder i Norges Politilederlag.
Geir Krogh, leder i Norges Politilederlag.

Da ansettelsen av nye politifolk var tema i august, var også departementet kontant i tilbakemeldingene. Også da var svaret at politidistriktene måtte stå for prioriteringene, og også da uttalte politimester Steven Hasseldal seg kritisk.

Geir Krogh er leder i Norges Politilederlag, som organiserer flere politimestere. Han mener svaret fra Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er uheldig. Politimesteren tar ansvar, når han sier ifra om en vanskelig situasjon, slår han fast.

– Justisministerens direkte kritikk av politimesteren er derfor uheldig og ikke egnet til å myndiggjøre verken politimesteren eller politidirektøren. Vi trenger modige politiledere som tør å si ifra både internt og eksternt. Vi trenger en justisminister som forstår hvilke krysspress politiledere står i og som ikke bare skyver ansvaret nedover, men også gir myndighet og reell mulighet til å løse problemene, sier Krogh.

Det er bra for samfunnet med ledere som sier ifra, men uttalelsene fra ministeren signaliserer noe annet, mener Krogh.

– Jeg er helt sikker på at politimester Steven Hasseldal har gjort alt han kan for å finne midler til å styrke passkontrollen på Gardermoen, noe som åpenbart er hans ansvar. Når det ikke finnes andre muligheter, må det være lov å varsle offentligheten om situasjonen, også for en politimester. Politimesterne opplever et svært begrenset handlingsrom hvor det aller meste av pengene er bundet opp i øremerkede tiltak og konkrete føringer. Rapporter fra medlemmer viser at det ikke er sammenheng mellom politiske ambisjoner og tildelte ressurser. Det er for mye som skal gjøres på en gang. Endene møtes ikke. I tillegg er politiet midt i en reform og Hasseldal styrer i realiteten fortsatt tre politidistrikter, sier Krogh.

PF-lederen står bak politimester Hasseldal

PF-leder Sigve Bolstad synes kritikken fra Anundsen fremstår merkelig, bare ni måneder etter at de nye politimesterne har blitt utnevnt.

– Man har gått gjennom en svært omfattende prosess for å ansette nye politimestre. Kritikken fra Anundsen fremstår som meget sterk, og lista for andre til å uttale seg heves, sier Bolstad

At politimesteren ytrer seg, skulle bare mangle, mener han.

– Vi står helt og fullt bak Steven Hasseldal. Vi ønsker et åpent samfunn og et åpent politi, der man står for det man mener. Mer har ikke Hasseldal gjort. Han har fortalt om konsekvensene.

En lenge varslet problemstilling

Situasjonen på Gardermoen burde heller ikke komme som noen overraskelse på noen, verken i politiledelse eller politisk ledelse. Politiet på Romerike har i mange år sagt ifra om et økt bemanningsbehov på Gardermoen, sier lokallagsleder Kongsmo på Romerike.

– Dette har politiet på Romerike sagt ifra om siden 2008. Tidligere politimester Bjørn Vandvik sa ifra om det, og før han sa tidligere politimester Høidahl ifra om det. Det er politimesterens oppgave å si ifra til samfunnet hvilke konsekvenser passasjerveksten kan få, når ikke tidligere innspill blir gjort noe med, sier Kongsmo.

Tidligere politimester på Romerike, Bjørn Vandvik, bekrefter at behovet ikke er nytt.

– Bemanningen ved Gardermoen politistasjon var et av mange tema i de ordinære styringsprosessene mellom meg som politimester på Romerike og POD, skriver han i en SMS til Politiforum.

Også Jørgen Lyder Høidahl, politimester før Vandvik, bekrefter at utfordringen rundt politiets bemanning på Gardermoen og passasjerøkning har vært varslet lenge.

– Det var tema i min tid også, sier Høidahl, som var politimester fram til 2012.