Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen kommune.
Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen kommune.

Kommunen klagde på reformen: – Håper POD tar den på alvor

Ordføreren i Salangen kommune har klaget på nedleggelsen av lensmannskontoret. POD sendte klagen til alle kommunene i politidistriktet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Sigrun Wiggen Prestbakmo, Senterpartiets ordfører i Salangen kommune i Troms, en av kommunene hvor lensmannskontoret har blitt besluttet nedlagt.

– I utgangspunktet har vi sendt en klage som beskriver vår opplevelse av prosessen. Den er behandlet i formannskapet og kommunestyret her, og drøftet med kommunene i lensmannsdistriktet. Flere kommuner i Troms og ellers i landet har bedt om å få oversendt vår klage, for de ser at vår opplevelse samsvarer med deres situasjon, sier hun til Politiforum.

Her kan du lese klagen fra Salangen kommune.

Sendte klagen til alle kommunene

Nå har også resten av kommunene i Troms politidistrikt fått oversendt klagen – fra Politidirektoratet (POD).

I henhold til Justis- og beredskapsdepartementets «Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten» fra juni 2016, skal berørte kommuner få adgang til å komme med en uttalelse til innsendte klager.

«Politidirektoratet anser kommuner i samme politidistrikt som klager som berørte kommuner», skriver POD i brevet til i alt 23 kommuner.

– Jeg synes dette er litt spesielt, sier Wiggen Prestbakmo.

– Men jeg håper dette betyr at POD tar klagen på alvor, og er bekymret for hvordan prosessen har vært. Jeg håper virkelig ikke de sitter der og tror at vi lyver. Det ville vært svært problematisk, fortsetter ordføreren.

– POD har ikke spurt oss

Wiggen Prestbakmo stusser også over den korte svarfristen – kun ti dager.

– Jeg vet for eksempel at Balsfjord og Målselv jobber med sine klager. De ikke tatt seg tid til å komme med noen uttalelse om vår klage, men de er jo enige.

Hun sier Salangen kommunes klage har fokus på manglende oppfyllelse av prosesskravene.

– Det er mange kommuner som beskriver at de ikke har blitt involvert. Medlemmer av styringsgruppen i Troms bekrefter at involvering av lokalsamfunn i prosessen ikke har vært tema i styringsgruppen, sier hun.

– Vårt poeng er at alle lokalsamfunn er ulike, med ulike behov. Men det vet ikke POD noe om, for de har ikke spurt oss. Noe av hovedessensen i vårt klagedokument, er at vi ikke har fått formidlet hva som er Salangens behov. Vi erfarer også gjennom protokollene vi har sett at det ikke har vært noe tema hva lokalsamfunnenes behov for nærpoliti er, forklarer ordføreren.

Vil avlyse nedleggelsen

Hun mener det ikke er noen annen utvei enn å avlyse nedleggelsen, og deretter kartlegge lokalsamfunnenes behov for polititjenester.

– Er klageadgangen reell, regner jeg med at POD stopper nedleggelsen av lokalt lensmannskontor, og går i dialog med oss for å ivareta våre behov for polititjenester.