Et stopp på bensinstasjon kan bli vanskelig hvis du kjører beslag. Ulempen ved å kjøre beslag har nå blitt noe mindre.
Et stopp på bensinstasjon kan bli vanskelig hvis du kjører beslag. Ulempen ved å kjøre beslag har nå blitt noe mindre.

Kjører du beslag etter vanlig arbeidstid? Da har du rett på hvile og overtidsbetaling

Nytt punkt i arbeidstidsbestemmelsene. Rettssak om reisetid til uken.

Publisert Sist oppdatert

Det har fram til nyttår ikke vært presisert i avtaleverket at politifolk som frakter beslag utenfor normal arbeidstid, har rett på hvile og overtidsbetaling. Fram til nå har nemlig frakt av beslag i en del tilfeller blitt regnet som reisetid, noe som både gir mindre betalt og som går utover hviletiden.

Men i de nye arbeidstidsbestemmelsene for politiet (ATB-avtalen) slås det fast at frakt av beslag er å regne som vanlig arbeidstid. Det betyr at du får overtidsbetaling dersom du får beskjed om å kjøre et beslag til eller fra tjenestested, og reisen med beslaget skal ikke gå utover hvilen du har krav på i ettertid.

– Dette er bra for ansatte i politiet, sier Roar Fosse, som forhandlet ATB-avtalen for Politiets Fellesforbund.

Kan bli stilt spørsmål til bevis

Det har siden sommeren 2013 vært uenighet om politifolks forflytninger skal regnes som reisetid eller arbeidstid. Mens vanlige arbeidstakere ikke er på jobb når de for eksempel reiser hjem i sivil fra et møte, kjører politifolk med utstyret på seg i uniformerte kjøretøy. Det gjør at ansatte og Politiets Fellesforbund mener at «politiblikket» er på, og at tjenestepersonene i stor grad er på vakt langs veien.

Når det gjelder frakt av bevis, pålegger det den politiansatte ansvar for beviset.

– Det er din jobb å sikre at bevis ikke blir borte eller forurenset. Hvis du for eksempel stopper på en bensinstasjon for å kjøpe en pølse, så kan det i retten bli stilt spørsmål ved om du kan være sikker på om beviset er forurenset eller ikke. Din frihet blir innskrenket når du frakter bevis, forklarer Fosse.

Derfor mener han det er bra at frakt av beslag ikke lenger kan regnes som reisetid, i likhet med transport av personer.

Bare en liten del av reisetidsfloken

Men uenigheten mellom arbeidsgiver og Politiets Fellesforbund (PF) om reisetiden, er altså langt større enn frakt av beslag. PF jobber videre i rettsapparatet for å få andre pålagte reiser til og fra tjeneste regnet som arbeidstid, noe som utgjør langt flere reiser.

Arbeidsgiver mener at transport til og fra et oppdrag etter arbeidstiden skal regnes som reisetid, ettersom den ansatte ikke er tilgjengelig for arbeidsgiver. Men da vil timene du er på reise gå utover hviletiden før neste vakt. Det mener PF er feil, og denne reisetidsfloken var et spørsmål PF ønsket å få avklart i ATB-avtalen.

I desember 2014 tapte en politimann og PF en rettssak, der de ønsket å få reiser til og fra oppdrag og trening, i uniformert bil og med våpen, regnet som arbeidstid. Politimannen fra Sogn og Fjordane gikk, med Politiets Fellesforbund i ryggen, til sak mot staten, ved Justis- og bereskapsdepartementet, for få reisetiden regnet som arbeidstid.

Han anket dommen fra tingretten. Til uken skal saken opp i lagmannsretten. Politiforum følger saken.