Killengreen bekymret

- Må ikke få en situasjon med demotiverte medarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

- Det er selvfølgelig slik at når politiet nekter å arbeideovertid, blir det en merkbar situasjon, sier politidirektør Ingelin­Killengreen.


Politidirektøren sier hun ikke kan kommentere enkelttall, ogviser til at Politidirektoratet forholder seg til halvårstall som kjøres ut vedårsskiftet.
- Enkelte svingninger vil det alltid være fra måned tilmåned, men foreløpig viser ikke de overordnede tallene noen klar tendens slikPolitiforum viser til. Likevel er det fra mitt ståsted grunn til bekymring ogvi ser klare utslag på to områder - trafikkinnsats og straffesaksrestanser.Antall kontrollerte kjøretøy synker og påtaleavgjorte saker eldre enn tremåneder øker. I lys av økningen i antall trafikkulykker er dettebekymringsverdig. Vi må likevel se flere måneder under ett for å se hvordanovertidsnekten påvirker situasjonen. Men det er selvfølgelig slik at nårpolitiet nekter å ta overtid, blir det en merkbart, sier Killengreen.

- Har du et råd til justisminister Knut Storberget?

- Vi har en vanskelig balansegang for å bevare tilliten tilpolitiet. Det er vanskelig når bildet som skapes er at vi ikke kan gjøre jobbenvår. Jeg er opptatt av at ansatte har god lønn, og vi har ingen å miste. Derforhåper jeg at denne situasjonen blir løst så snart som mulig. Det er viktig atløsningen blir slik at ingen blir stående igjen som tapere, og det krever noeav alle involverte parter. Vi er avhengig av et godt forhold mellom ansatte ogledelse, og ledelse og fagorganisasjon. Og vi er helt avhengige av å ha et PolitietsFellesforbund som fungerer. Hvis vi kommer ut av denne situasjonen meddemotiverte medarbeidere, får vi det veldig vanskelig i lang tid fremover, sierpolitidirektøren.