Katastrofe

Hvis Frp får makten

Publisert Sist oppdatert

Justisministeren mener at Frps alternative statsbudsjett for2008 er et budsjett for kriminalitet.

Han sier til Dagbladet at Frps politikk i sum vil gi etfarligere samfunn med mer vold og mindre trygghet.

- Vi har nå en positiv utvikling i landet med nedgang ikriminalitet og antall drap. Norge er i ferd med å bli et tryggere samfunn. Denutviklingen vil Frp snu, sier Storberget.

Storberget viser til Frps alternative statsbudsjett hvor devil kutte i bevilgningene til blant annet Kredittilsynet, Toll- ogavgiftsetaten og Skatteetaten med til sammen flere hundre millioner kroner.

- Det er faktum at vi kutter i vårt budsjett fordi vi vil hamer effektivitet, sier Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingseni en kommentar ifølge P4.