Kartlegger gevinsten

Politidirektoratet (POD) har ingen plan om at IKT-personell skal trekkes inn til sentrale oppgaver i Oslo når effekten av D#2 trår i kraft.

Publisert Sist oppdatert

Istedet har POD i et brev fra august i fjor til alle politidistrikter og særorganer, gitt oppdrag om å gjennomføre kartlegging av oppgaver, inkludert tidsbruken til lokalt IKT-personell.

«Tidsbruk skal identifiseres for oppgaver som bortfaller ved innføring av D#2 (15 stk. punkter), IKT-oppgaver som utføres utenfor politinettet (oppgaver identifiseres lokalt) og tidsbruk som medgår til administrative forhold (kurs etc.). Seks måneder etter at D#2 er innført i et politidistrikt/særorgan gjennomføres kartleggingen på nytt, og det er ved denne kartleggingen det vil bli identifisert om innføring av D#2 frigjør tid for lokalt IT-personell som kan benyttes til andre oppgaver», skriver POD.

Det er den enkelte politimester og sjef for særorganene som har ansvar for å gjennomføre eventuelle gevinstuttak, og benytte ledig personellkapasitet på best mulig måte.

I Politidirektoratets brev poengteres det at omstillingsprosessen for berørtpersonell gjennomføres etter gjeldende lov- og avtaleverk, samt at omstillingsprosessen skal tilfredsstille både arbeidsgivers og berørte medarbeideres behov, skriver seniorrådgiver Arnfin Opdahl i en e-post til Politiforum.

Etter det Politiforum kjenner til, finnes det ingen sentral oversikt over hvor mange stillinger som i praksis brukes til IKT-drift ute i politidistriktene.