Kan sette politiliv i fare

Justispolitikere bør holde seg langt unna konkrete straffesaker.

Publisert Sist oppdatert

Politisk spill. Knut Storberget er opprørt over det han karakteriserer som et politisk spill av særlig André Oktay Dahl (H) i Justiskomiteen (foto: Scanpix).

Justisminister Knut Storberget tar Andre Oktay Dahl og Jan Arild Ellingsen kraftig i skole etter oppstyret rundt politiets funn av Munch-bildene. Han karakteriserer deres krav om full åpenhet i saken som et politisk spill, som i verste fall kunne ha satt politifolks liv og helse i fare.

– Saken er et kroneksempel på hvor viktig det er at vi justispolitikere holder oss langt unna konkrete straffesaker. Vi skal være glade for at det er et markant skille mellom politiet og påtalemyndighetens arbeid, og hva politikere skal befatte seg med, sier justisminister Knut Storberget til Politiforum.

Han er opprørt over det han karakteriserer som et politisk spill av særlig André Oktay Dahl (H) i Justiskomiteen. I et brev av 10. januar mottok Storberget et brev hvor Dahl skrev:

”Deler statsråden vurderingen av at en eventuell avtale bør legges frem snarest for å få den nødvendige ro rundt saken, hindre ytterligere spekulasjoner og for å sikre betryggende rettssikkerhetsgarantier”.

Middels god kriminalroman

Debatten om hva som hadde satt politiet på sporet raste videre, og det ble åpent spekulert i om justisministeren hadde innlatt seg på å direkte involvering i etterforskningen av Munch-saken. Settingen lignet en middels god kriminalroman hvor man på høyeste politiske nivå involverer seg direkte i etterforskningen av en kriminalsak.

Etter ei uke var Dahl farten igjen, ivrig supplert av Ellingsen. Da gikk de ut og fryktet for politifolks liv etter at lagretten hadde besluttet at flere av Munch-advokatene skulle få fullt innsyn i politiets hemmelige dokumenter.

– Faktisk det som Dahl og Ellingsen noen dager i forveien hadde bedt om. Det viser at de tenker mer oppslag og ikke konsekvenser. De stilte seg opp foran mikrofonen for å få oppslag. Skulle Oktay Dahls linje blitt fulgt, ville det skapt total forvirring, mener Storberget som også er kritisk til journalistene som ikke evnet å stille kritiske spørsmål til Dahl og Ellingsen i forhold til den manglende sammenhengen det var i uttalelsene gitt med en ukes mellomrom.

Elementær politisk kunnskap

– De krevde at jeg som justisminister måtte medvirke til at detaljene rundt politietterforskningen ble fremlagt offentlig. En skulle kunne forvente mer kunnskap om den faktiske rollefordelingen. Politikere har i Norge ingenting med konkrete straffesaker å gjøre. Dette er elementær politisk kunnskap. Det er helt uakseptabelt at politikere skal gå inn i konkrete straffesaker, fastslår Storberget.

Han vil ikke svare på om hvordan han opplever at det ble kastet mistanke mot at han som justisminister selv hadde medvirket til å etablere en avtale som mulig straffefrihet.

– Som justisminister tåler jeg veldig godt at det blir stilt kritiske spørsmål, og jeg må tåle å bli utsatt for kritikk som en del av et politisk spill. Men jeg tåler ikke at det lages et spill ut av forhold som kan ramme politifolks liv og helse. Det er noe som til sjuende og sist er mitt ansvar. Der pruter jeg ikke. At særlig Høyre i denne debatten ser ut tilå ha vært villig til å prute med å kreve full åpenhet, overrasker meg veldig. Et forsøk på å politisere politiets etterforskning vil bare svekke politiets mulighet til å drive etterforskning. Å kreve full åpenhet som Dahl og Ellingsen for åpen mikrofon krevde, kan avdekke forhold som i dagens tøffe kriminelle miljø åpenbart kan sette politifolks liv i fare.

Men i denne saken var det veldig enkelt for meg. Jeg har ikke hatt noe med en eventuell avtale å gjøre. Punktum.

Må ha tilgang til utradisjonelle metoder

– Jeg støtter Politiets Fellesforbund i at politiet må ha rom for å bruke utradisjonelle ulovfestede metoder som lovlig provokasjon, infiltrasjon og vederlag for å få oppklart alvorlig kriminalitet. Poenget er at det hele tiden skal være en domstolskontroll, og ikke automatisk full offentliggjørelse av alle detaljer. Det ville overraske meg meget om både Høyre og Fremskrittspartiet var imot dette. Både Ellingsen og Dahl ville vanligvis være de første til å rope på mer utradisjonelle metoder. Selv har jeg tillit til at politiet kan håndtere så krevende metoder i et krevende landskap det er å håndtere komplekse kriminalsaker.

| Foto: Scanpix

-

Ellingsen:

Storberget lyver

Justiskomiteens Jan Arild Ellingsen er opprørt over justisminister Knut Storbergets påstander om at han har skapt en sak for å få oppmerksomhet.

– Jeg må be justisministeren dokumentere at jeg har bedt om innsyn i saken. Det har jeg aldri gjort, det er rett og slett løgn. Det jeg har bedt om er å få avklart om det foreligger en avtale om straffefrihet med gjerningsmennene bak Munch-saken eller ikke. Jeg har aldri bedt om innsyn i en eventuell avtale. Selvsagt ville jeg aldri gå på akkord med sikkerheten til de aktuelle politifolkene, sier Ellingsen til Politiforum.

Han mener Storberget selv er en mester i å skape medieoppmerksomhet i konkrete saker med alle sine lovnader.

– Storberget mener du mangler elementær politisk kunnskap om rolledelingen mellom politi/påtale og politikere når du ber han svare på om det foreligger en avtale i saken, hva er din kommentar?

– Jeg er sikker på at justisministeren hvis han hadde villet, gjennom sitt system hadde hatt mulighet til å finne ut om det var inngått en avtale om straffereduksjon. Da kunne han selv ha bidratt til å ta denne debatten ned på jorden. Hvis jeg derimot tar feil, og det ikke er slik at justisministeren kan få slikt innsyn, beklager jeg det. Men da er det rart at riksadvokaten i en annen sak svarte meg i et brev at han bad meg ta opp påtalemessige spørsmål med justisministeren. Fordi han ikke så det hensiktsmessig å kommunisere med representanter på Stortinget i enkelt saker.

Politiforum har forsøkt å få en kommentar fra Andre Oktay Dahl, uten å lykkes.