Justisministeren svarer jobbsøkeren

Det er ledige politijobber å søke på, skriver Knut Storberget i et brev til jobbsøker Jon Anders Fønhus.

Publisert Sist oppdatert

Nyutdannet politibetjent Jon Anders Fønhus henvendte seg på e-post til justisminister Knut Storberget for å fortelle at han hadde vitnemål - men ikke jobb.

Nå svarer Storberget Fønhus tilbake:

Kjære Jon Anders Fønhus

Gratulerer med vitnemålet.

TV2-innslaget du viser til, omhandlet fjorårets kull ved Politihøgskolen. 95 prosent av de som besto eksamen i fjor, er nå i jobb i politiet.

Tallene ser svært lovende ut også for ditt kull: Av de 424 studentene på kullet har 315 hittil bestått eksamen. Pr. 5. juli er 183, eller 58 prosent, av disse lønnsmottakere i politiet. Det synes jeg er svært bra. Sammenlignet med andre fagutdanninger er politiet i en særstilling.

Du har helt rett i at du nå besitter en ettertraktet kompetanse, men det har aldri vært meningen at studentene skal gå rett fra eksamensbordet og inn i en fast jobb. Det er ikke slik at alle polititjenestemenn som går av med pensjon i år, gjør det i juni måned.

Du spør også hvor de ledige jobbene er. De siste tallene jeg har fått fra Politidirektoratet, er fra 15. juni. Da var det totalt 211 ledige polititjenestemannsstillinger, derav 58 ledige politibetjent 1-stillinger, som nyutdannede gjerne ansettes i.

I hvert eneste budsjett de siste årene har regjeringen satt av midler som gjør det mulig for politimestrene å ansette det stadig økende antallet nyutdannede politifolk. Det er ingen som ønsker politisk detaljstyring av politimestrenes budsjetter, men likevel kommer vi med tydelige føringer. I årets tildelingsbrev til Politidirektoratet står det svart på hvitt at vi forventer at politibemanning og jobb til nyutdannede vektlegges, og at direktoratet følger opp politidistriktene og særorganene for å sørge for at nyutdannede kommer i jobb.

Lykke til med jobbsøkingen. Hvis du fortsetter å stå på, søker ledige jobber og er villig til å flytte på deg, tror jeg du vil kunne finne jobb i løpet av noen måneder.

Knut Storberget,

Justisminister