Mørke skyer over PHS-studentene i Oslo. Bare halvparten fikk jobb i fjor.
Mørke skyer over PHS-studentene i Oslo. Bare halvparten fikk jobb i fjor.

Jobbgarantien som glapp

Justisministeren instruerer nå Politidirektoratet om å bruke pengene på ansettelser, og ikke på andre prosjekter

Publisert Sist oppdatert

– Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker en jobbgaranti for politistudenter. Med FrP vil alle studenter som har bestått PHS ha krav på jobb i politiet. Politidistriktene vil selvsagt få tilført midler slik at dette blir gjennomførbart.

Med dette sitatet er vi tilbake til august 2013. Frp-leder Siv Jensen gikk til valg blant annet på jobbgaranti for studentene. Og et par måneder senere ble hun Norges nye finansminister, med ansvar for å skaffe til veie pengene.

I dag ønsker ikke finansminister Siv Jensen å svare på spørsmål knyttet til sin tidligere lovnad, og viser i stedet til justisminister Amundsen.

Februar 2017: 324 politistudenter fra fjorårets kull står uten jobb. Antall ansettelser av nyutdannede har stupt fra 2015 til 2016. De har ingen garanti om jobb.

Justisministeren instruerer nå POD

– I 2017 vil politidistriktene få styrket driftsmidlene med 295 millioner kroner. Dette er formidlet i tildelingsbrevet som ble sendt til Politidirektoratet i går, skriver justisminister Per-Willy Amundsen i en e-post til Politiforum. I brevet presiseres det at direktoratet skal utarbeide en forpliktende plan for at alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og som fortsatt står uten jobb i etaten, skal tilsettes innen 1.6.2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2017.

– Det vil derfor bli en historisk høy politibemanning i 2017, lover justisminister Amundsen.

Han viser til at Regjeringen i denne stortingsperioden har prioritert politibudsjettet.

– Driftsbudsjettet til politiet er i perioden 2013 til 2017 blitt styrket med om lag 2,5 milliarder kroner, eller om lag 20 prosent. Det er blant annet bevilget over 500 millioner kroner ekstra til politiet til gjennomføring av nærpolitireformen, og det har siden regjeringen tiltrådte blitt om lag 1800 flere årsverk i politiet. Regjeringen har et nasjonalt mål om 2 politiansatte pr. 1000 innbygger innen 2020. Dette målet vil vi nå, skriver justisminister Per-Willy Amundsen i e-posten. Det tiltross for at det er påvist at politidekningen ved siste måling har gått ned.

AP: – Løftebrudd

− Siv Jensen garanterte politistudentene jobb. Dette er et løftebrudd det er umulig å snakke seg bort fra. Nå har FrP styrt Justis- og beredskapsdepartementet i snart fire år. De kan ikke lengre skylde på andre enn seg selv. Regjeringen har ikke levert det de lovte på politi og beredskap, sier Ap-nestleder og leder for justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik til Politiforum.

Hun viser til at regjeringen sier de har styrket politiet.

− Men de unnlater å fortelle at pengene er bundet opp. De forteller ikke hvor mye som går bort i pris og lønnsvekst og pensjon, eller at avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen og politireformen har blitt brukt til å ta penger fra politiet. Samtidig fører den økte øremerkingen til mindre handlingsrom. Regjeringen øremerker langt mer enn både Storberget og Faremo gjorde, sier Tajik.

Studentleder glad for justisministerens grep

Lederen for Politiets Fellesforbunds studentlag, Elisa Hugvik er glad for det justisministeren nå sier.

– Det viser at han tar situasjonen på alvor, noe vi setter stor pris på. Vi har mange unge nyutdannede politifolk som er klar til å ta i et tak i kriminaliteten. Nå håper vi virkelig at det blir slik justisministeren sier og at både 2016 og 2017 kullet får arbeid i politiet i år, sier Hugvik til Politiforum.

Uten dette grepet fra justisministeren, hadde hun fryktet at hvis det på vanlig måte blir bevilget penger først for andre halvårs ansettelser, ville det betydd at det i praksis ville ha vært slik at mye av 2016 kullet ville ha vært skviset når 2017 kullet kommer ut. De som gikk ut i fjor, har mistet sine godkjenninger, og disse må fornyes. Dermed vil de 720 nye politifolkene fra 2017 kullet lett kunne utkonkurrere de over 300 arbeidsledige politifolkene som ble utdannet i fjor, sier Hugvik.

Hun sier det er viktig at PHS ærlige på at det er en krevende situasjon når de skal rekruttere nye studenter.

− De må være tydelige på at politistudenter ikke er garantert jobb i politiet, slik at de vet hva de risikerer med de erfaringene vi når har, sier Hugvik.

Rektor ved PHS, Nina Skarpenes, sier de fortsatt vil rekruttere som før.

– Hvordan vil det være for PHS å drive troverdig rekruttering til årets opptak av nye studenter med en slik situasjon vi nå ser?

− Politihøgskolen konkurrerer med alle andre høyere utdanningsinstitusjoner om de best kvalifiserte søkerne, og at vi derfor vil fortsette vårt målrettede rekrutteringsarbeid, slik at vi når de mest kvalifiserte og motiverte søkerne, er det rektor på Politihøgskolen Nina Skarpnes svarer i et kort e-postsvar.

Elisa Hugvik, leder for PF-studentene.
Elisa Hugvik, leder for PF-studentene.
PHS-rektor Nina Skarpenes sier de vil fortsette rekrutteringsarbeidet.
PHS-rektor Nina Skarpenes sier de vil fortsette rekrutteringsarbeidet.
Powered by Labrador CMS