Jentejubel

Ferske kvinnelige Politihøgskole-stundenter snakker ut om sine yrkesvalg.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnelig kvartett: Linn Siri Leine, Mari HolteFløttum, Stephanie Maria Dela Cruz Cheung
og Inez Patricie Kronberg (Foto: Svein Erik Haugan)

Vi tok en prat med fire nye, kvinnelige studenter ved PHSavd. Bodø og lurte på hvordan det gikk på skolen så langt. Vi spurte også omhvordan de trodde kvinner i politiet ble sett på ute blant publikum, samthvorfor de valgte denne yrkesretningen, og til slutt hva de kunne tenke seg åjobbe med etter skoleperioden.

Linn Siri Leine (21)

Levanger

Linn Siri trives godt foreløpig, men har litt hjemlengseltil tider.

Hun ser ikke på det som negativt å være i et mannsdominertmiljø. - Det er enklere å jobbe med menn enn med kvinner og jeg er av denoppfatning at det ikke det blir sett negativt på om man er kvinne i politietlenger.

Linn Siri søkte PHS fordi hun synes det virker utfordrendeog spennende å være politi. Ingen dager virker å være like. Også er det stiligmed uniformen da, sier hun.

-Jeg er glad for å komme inn ved avdelingen i Bodø, fordijeg har hørt mye bra om studentmiljøet, også har jeg en del slekt i området.

Linn Siri kunne tenkt seg å jobbe med narkotika og ungdometter hvert, men først etter noen år ute i gata med ordenstjeneste.

Mari Holte Fløttum (22)

Soknedal i Midtre Gauldal

- Jeg trives veldig godt, og det er over all forventing å gåpå skolen, sier Mari. Hun er veldig glad for å ha fått plass ved skolen. - Vier blitt tatt godt imot og får god oppfølging.

Mari søkte PHS fordi politihverdagen virker å være en ulikhverdag og det virker som et meget utfordrende yrke. Mari har ikke tenkt så myepå kvinnesituasjonen i politiet, men sier at det er nok bra det kommer tilkvinner i politiet. - Vi skal jo speile befolkningen. Men jeg tror nok ikkejenter får så mye respekt som guttene ved første øyekast, men vi har andresterke sider å kompensere dette med.

Mari kunne godt tenkt seg å jobbe med forebyggendepolititjeneste blant ungdom når hun er ferdig.

Inez Patricie Kronberg (20)

Oslo

- Jeg synes det virker veldig bra her i Bodø og trives godtforeløpig. Inez søkte PHS i Bodø fordi hun hadde hørt at studentmiljøet erbedre enn i Oslo og at oppfølgingen man får i Bodø er kjempebra.

- Jeg ønsker å bli politi fordi at i dette yrket kan mankomme hjem å føle at man har gjort noe meningsfylt for andre. Det å komme segut blant folk og at man får en variert hverdag er viktig for meg, sier Inez.

Inez ser positivt på å være kvinne i politiet. - Gutter ernok fysisk sterkere, men jenter tenker annerledes for å kompensere dette. Vikan for eksempel være bedre på det å kommunisere i stressede situasjoner.

Inez er fasinert av hundetjeneste, men er veldig åpen for ådrive med det meste i politiet.

StephanieMaria Dela Cruz Cheung

(21) Gol

-Jeg synes det virker veldig greit å gå skole her i Bodø. Mye fordi samholdetsynes å være kjempebra. Det er færre folk å forholde seg til her ved skolen ennfor eksempel i Oslo, men hadde jeg fått plass i Oslo hadde jeg også tatt dennefordijeg er motivert for å gå på PHS uansett by.

Stephaniesøkte politihøgskolen fordi hun liker å ha en aktiv hverdag og det virker sompolitiyrket er det, sier hun. - Det virker som politiet trenger jenter ettersomat det er såpass mannsdominert. Jeg tror også at folk er mindre aggressive motjenter enn mot menn i uniform.

Stephaniestiller seg åpen til hva hun vil gjøre etter skolen og må få mer informasjon omhva de forskjellige fagfeltene kan tilby før hun tar et endelig valg.