Isen brutt

Og nå inviterer justiministeren til samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Foto: Thomas Berg

Justisminister Knut Storberget møtte Politiets Fellesforbunds landsmøtemed en invitasjon for å finne en løsning på politikrisen. Det markerte ettydelig skille på isfronten som har vært de to siste månedene.

Les også: - Pinlig forestilling

Det var sist fredag at justisministeren takket ja til ågjeste landsmøtet Politiets Fellesforbund avholder på Røros. Under en tale tiltillitsvalgte fra hele landet inviterte Knut Storberget PF-leder Arne Johannessen til et samarbeid for å finne enløsning på politikrisen.

Han var likevel uhyre forsiktig med å konkretisere hva enløsning vil inneholde, men lovet på inneværende budsjettår en ekstrahjelp på 58millioner kroner til politiets drift. I tillegg synliggjorde han vilje til å sepå driftssituasjonen for politiet.
- Resten må komme i en dialog med blant annet PolitietsFellesforbund, sa Storberget.

Men Storberget holdt lang avstand til kjernen avpolitikrisen.
- Jeg har ikke sett noe krav om et eget risikotillegg forpolitiet. For fem måneder siden var lønnsoppgjøret i havn, og Arne Johannessen uttalte at han var tilfreds medresultatet. Det var jeg også. Ut over det er regjeringen opptatt av atlønnsforhandlingene føres innenfor etablerte rammer. I perioden mellom detariffestede lønnsforhandlingene har partene fredsplikt. Det er derforrettsstridig å drive lønnskampaksjoner i denne fredstiden, sa Storberget, somsamtidig uttrykte bekymring for situasjonen ute i politidistriktene.

- Jeg har full forståelse for at det er skadelig å jobbe formye overtid, og jeg respekterer at politiansatte prioriterer å jobbe innenforordinære rammer. Dere har nådd frem med budskapet om at det er for myeovertidsjobbing i politiet, og dere har nådd frem med at politibemanningen erlav. Det har jeg skjønt, sa Storberget.
Han erkjente at regjeringen måtte se på tiltak for å sikreseg tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til det økede opptaket påPolitihøgskolen.

- Det blir meningsløst for oss å satse så mye påpolitiutdanningen hvis vi ikke sørger for at de blir i politiet, sa Storberget.

Stor avstand

PF-leder Arne Johannessentok i mot invitasjonen til samarbeid.
- Jeg legger ikke skjul på at det vil bli meget krevendediskusjoner med justisministeren. Og jeg legger ikke skjul på at det også bliren krevende øvelse den kommende diskusjonen innad i Politiets Fellesforbund.Den kommende debatten på landsmøtet vil være avgjørende for vår strategividere, sa Johannessen i en umiddelbarkommentar.

Han var glad for justisministerens signaler om mer penger, ogtrodde ikke PF-medlemmene umiddelbart var beroliget.

Samtidig avviste han spekulasjonene om at PF drev medulovlige aksjoner, og karakteriserte beskyldningene for skittkasting.

- Jeg er glad for at justisministeren ikke fulgte opp desamme beskyldningene. Nå ser jeg på situasjonen som om justisministeren og jegskal ut og padle 2-er kajakk sammen. Det går til helvete hvis vi ikkesamarbeider, sa Johannessen.
Han så frem til å starte dialogen allerede neste uke. Justisministeren på sinside ville ikke binde seg til noen frist til å finne en løsning.