Bremsene sviktet på denne gamle politibilen i Sogn og Fjordane i sommer. Bilparken er sliten i flere distrikter, og kunne trengt utskifting.
Bremsene sviktet på denne gamle politibilen i Sogn og Fjordane i sommer. Bilparken er sliten i flere distrikter, og kunne trengt utskifting.

Investeringsbudsjett ikke noe tema for de største partiene

Verken Høyre eller AP vil ha eget investeringsbudsjett for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets dårlige økonomi har over tid biltt synliggjort. Både biler, IKT og annet utstyr i politiet trenger utskifting. Flere har opp gjennom årene tatt til orde for et eget investeringsbudsjett for politiet, for å sikre at utskiftingen ikke blir nedprioritert.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartemenetet Vidar Brein-Karlsen sa til Politiforum i oktober at de hadde vurdert å opprette investeringsbudsjetter.

– Vi vil vurdere dette igjen på et senere tidspunkt, sa Brein-Karlsen.

Men selv om Fremskrittspartiet åpner for å vurdere investeringsbudsjett og situasjonen er prekær i enkelte distrikter, får de ikke støtte av de to største partiene på Stortinget. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet ønsker investeringsbudsjetter for politiet.

Egne investeringsbudsjetter i staten vil på den ene siden gi noe større forutsigbarhet fra år til år. Men samtidig begrenser det muligheten for fleksibel ledelse som er tilpasset akutte utfordringer samt politiske prioriteringer. Egne investeringsbudsjetter i staten er ikke noe tema nå, skriver Anders B. Werp, nestleder i Justiskomiteen, til Politiforum.

– Uklokt

Den samme oppfatningen råder hos Arbeiderpartiets justispolitikere. Jorodd Asphjell, som sitter i Justiskomiteen for Ap, synes ikke investeringsbudsjett virker særlig smart.

– Den samlede rammen politiet og andre etater får over statsbudsjettet, er et uttrykk for Stortingets prioriteringer. Å vedta et eget investeringsbudsjett for politiet vil ikke endre på dette.

Det vil i seg selv ikke føre til et større budsjett, påpeker Asphjell.

– Vi mener det er uklokt innføre et eget investeringsbudsjett i politiet og derved stå i fare for å se investeringer løsrevet fra andre driftsutfordringer, skriver Asphjell i en e-post.

SP ikke like avvisende

Senterpartiet er imidlertid ikke like avvisende. Jenny Klinge i SP utelukker ikke at investeringsbudsjett kan være en mulighet.

– Det kan føre til bedre synliggjøring av faktisk behov, samt gi en bedre oversikt over hvordan politidistriktene prioriterer. Jeg er svært urolig for materiellsituasjonen i mange politidistrikt, og dette kan være en mulighet for kunne foreta målretta satsinger, sier Klinge til Politiforum.