Hvilken rolle POD har hatt når innstillingene til nye visepolitimestere i distriktene er utformet, vil de ikke si.
Hvilken rolle POD har hatt når innstillingene til nye visepolitimestere i distriktene er utformet, vil de ikke si.

Ingen vet hvilken rolle Politidirektoratet spiller når visepolitimestre skal utnevnes

– Ingen kommentarer til prosessen, skriver POD.

Publisert Sist oppdatert

Det er nå gått flere måneder siden fristen på å søke jobb som visepolitimester i de nye politidistriktene utløp. I slutten av august var søkerlistene i 11 av 12 distrikter klare. I Oslo ble søkerlisten offentlig midtveis i september.

Fortsatt er ingen ansatt i embetene, som skal utnevnes av Kongen i statsråd.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de tar sikte på at Kongen i statsråd skal ta stilling til embetene så snart en innstilling fra Politidirektoratet foreligger. Politidirektoratet bekrefter nå at de har sendt inn en innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet. Dermed er førstkommende fredag en aktuell dato for utnevnelsene.

Disse har søkt:

Vil ikke svare på hvilken rolle de har hatt

I stillingsutlysningene var det i hovedsak politimesterne i distriktene som var kontaktpersoner. Politiforum vet at også rekrutteringsselskapet Delphi Consulting var involvert i prosessene i minst sju av de 12 politidistriktene: Nordland, Innlandet, Sør-Øst, Agder, Finnmark, Oslo og Sør-Vest.

I distriktene undres det nå på hva som gjør at utnevnelsene har tatt flere måneder. Politiforum har fått bekreftet fra flere distrikter at innstillingene ble sendt til POD i starten av november. Hvorfor det har tatt rundt en måned å sende innstillingene over til departementet, ønsker ikke Politidirektoratet å svare på.

De ønsker heller ikke å svare på om det er aktuelt for dem å endre innstillingene fra politimestrene før videresending til direktoratet.

– Vi er ikke kjent med tidspunkt for utnevnelse og derav oppstartstidspunkt for de nye visepolitimesterne. Utover dette har vi ingen kommentarer til prosessen, skriver Tonje Torsgård i PODs kommunikasjonsavdeling i en e-post.

Politidistriktene Politiforum har vært i kontakt med har heller ikke fått noen informasjon om hva PODs rolle er. Dybdeintervjuer til visepolitimesterstillingene hos Delphi Consulting skal ha blitt gjort i Oslo.