− Utvalget skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap, sier Torodd Veiding.
− Utvalget skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap, sier Torodd Veiding.

Ingen skyting fra politihelikopteret

Politidirektoratet har bestemt at et utvalg skal utrede en robust helikoptertjeneste i Oslo-regionen. Men skyting fra helikopteret er uansett uaktuelt.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget skal ledes av konsulentfirmaet Metier, og skal settes sammen av en gruppe bestående av piloter og brukere av politihelikoptertjenester både i og nært Oslo politidistrikt.

Innen 15. desember skal de levere sitt råd til politidirektøren, som skal bruke dette som grunnlag for tilrådninger opp mot Justisdepartementet i forhold til hva slags helikoptertjeneste politiet skal ha i Oslo-regionen.

Politimester Torodd Veiding, som leder Politidirektoratets endringsprogram, opplyser at konseptvalgutredningen skal ta utgangspunkt i hva som trengs for å få en robust politihelikoptertjeneste i og rundt Oslo 24/7.

− Men de skal ikke vurdere helikopteret som ildstøtteplattform, og det skal heller ikke planlegges brukt til taktisk utsetting av mannskap. De vi ønsker, er å få frem behov knyttet til helikopteret som observasjonsplattform og til transport av mannskap. I dialogen vi blant annet har hatt med Oslo politidistrikt, fremkommer det at det vil kreve for mye å bygge inn en ildstøtteplattform i politihelikopteret av både piloter og helikopter. Helikopter som ildstøtte er over i konseptet som forsvarets helikopter kan tilby, sier Veiding.

Han sier utredningen ikke inkluderer hverken en utarbeidelse av en kravspesifikasjon eller valg av helikoptertype.