Ingen påskeberedskap

Oslo Politidistrikt har ikke råd til å drifte politihelikopteret i påsken

Publisert Sist oppdatert

På helligdagene i påsken blir dermed politihelikopteret stående i hangaren. Sannsynligvis blir det full stopp også på påskedagene som ikke er røde.

– Påsken er typisk en tid da redningsarbeidet står høyt, og da er nettopp politihelikopteret et godt redskap. Nå mister an det redskapet, sier Sigve Bolstad, nestleder i PF og leder av Oslo politiforening.

Politihelikopteret er blant annet utstyrt med svært avanserte varmekameraer, og dermed forsvinner nå en stor ressurs i en eventuell redningssituasjon på påskefjellet.

Utstyret på politihelikopteret er langt mer avansert enn på Sea King-helikopterne som også brukes under søk- og redningsaksjoner.

- Under grensen

Anslag fra helikoptertjenesten selv, er at politihelikopterets deltakelse under leteaksjoner og redningsaksjoner bidrar til å redde rundt 10-14 menneskeliv i året. I 2010 deltok politihelikopteret på over ti søk hver eneste måned.

Samtidig viser tall fra helikoptertjenesten en nedetid på over 66 prosent hittil i år. Noe av årsaken er værforholdene på Gardermoen, mens noe skyldes vedlikehold av helikopteret.

Personellmangel er imidlertid også årsaken til at politihelikopteret har vært inoperativt i to tredjedeler av 2011. Mye av det skyldes igjen lav bemanning grunnet budsjettkutt.

Personellmangel var årsaken til at helikopteret sto på bakken 32,1 prosent av tiden i mars, mens teknisk feil og dårlig vær sto for henholdsvis 16,1 og 14,7 prosent.

– Tåke, dårlig vær og reparasjoner får man jo, og det er naturlig. Helikopteret kan ikke være i beredskap 100 prosent av tiden, men når det er nede i 33-34 prosent, så er det etter min vurdering godt under grensen, sier Bolstad.

Han understreker at han uttaler seg på grunnlag av informasjonen han får fra Politiforum.

- Bare til pynt

Totalbudsjettet til politihelikopteret ligger på rundt 40 millioner kroner årlig, men fordi mesteparten av kostnaden er knyttet til faste utgifter, rammer budsjettkutt stort sett driften av helikopteret.

Etter det Politiforum erfarer, er politihelikopterets budsjett kuttet med rundt ti prosent i 2011. Dette kommer på toppen av at helikopterets driftsbudsjett i fjor ble kuttet med rundt 50 prosent, noe som bidro til en reduksjon i antall oppdrag på nærmere 40 prosent fra 2009 til 2010.

– Det er klart at med drift kun en tredjedel av tiden, så er ikke politihelikopteret noe man kan ta høyde for som beredskap og redskap om det plutselig skulle skje noe. Da blir det mer et helikopter til bruk under VM og Nobelprisutdelingen, altså mer et statsbesøkshelikopter enn et beredskapshelikopter. Det blir mer til pynt, mener Bolstad.

Fram til årsskiftet var helikoptertjenesten avhengige av den private aktøren Pegasus helicopter for å kunne være i lufta. Da politihelikopteret ble selvstendig i januar i år, forsvant også reservehelikopteret som Pegasus stilte med.

I løpet av årets tre første måneder, har mangelen på reservehelikopter ført til en nedetid på 16,4 prosent, viser tall fra helikoptertjenesten. Dagens politihelikopter er sju år gammelt, og krever på grunn av alderen mye vedlikehold.

Nedetiden på grunn av manglende reservehelikopter er derfor ventet å øke utover året, ettersom politihelikopteret må gjennom flere store servicer.

Kun for Østlandet?

Budsjettkuttene for helikoptertjenesten har også ført til en økt terskel for å ta i bruk politihelikopteret. Spesielt for distrikts-Norge har dette slått dårlig ut, viser statistikken.

Antall oppdrag i Norges nordligste fylker, fra Sør-Trøndelag og nordover, sank for eksempel med nærmere 80 prosent fra 2009 til 2010.

Vestlandsfylkene hadde samtidig en nedgang på 46,2 prosent, mens bistanden til politidistriktene Gudbrandsdal, Vestoppland og Hedmark sank med to tredjedeler fra 2009 til 2010.

I utgangspunktet skal politihelikopteret være en nasjonal tjeneste, lokalisert i Østlandsområdet og styrt av Oslo politidistrikt.

Anslagsvis 65 prosent av helikoptertjenestens oppdrag blir gjennomført utenfor Oslo, men disse distriktene får altså nå sin bistand kraftig svekket som en konsekvens av budsjettkuttene i Oslo politidistrikt.

– Ting kan tyde på at dette er et helikopter kun for det sentrale

Østlandsområdet, og da brytes jo prinsippet om at dette skal være en nasjonal tjeneste. Mitt spørsmål er da: Hva mener politikerne om det? spør Bolstad, som igjen understreker at han uttaler seg på grunnlag av informasjon fra Politiforum.

– Når en samler alt dette, viser det at det ikke er behovet, men kostnadsrammene som styrer aktiviteten. Da kan en spørre seg om politihelikopteret har livets rett med de rammevilkårene som eksisterer.