Schæfer er en av de vanligste politihunderasene. Mattilsynet har imidlertid fått ferten av at 14 av de ferskeste valpene ikke har kommet inn i landet etter boka.
Schæfer er en av de vanligste politihunderasene. Mattilsynet har imidlertid fått ferten av at 14 av de ferskeste valpene ikke har kommet inn i landet etter boka.

Importerte 14 politihunder ulovlig til Norge

Politihøgskolen importerte 14 schæfere fra Danmark uten papirene i orden. Nå legger de seg flate og priser seg lykkelige over at hundene er utenfor smittefare og får bli i Norge.

Publisert Sist oppdatert

For å kunne hente egnede politihunder til Norge, har Politihøgskolen (PHS) de siste årene rekruttert schæfere fra et hundemiljø i Danmark. Politiet ønsker av faglige årsaker å hente hundene til Norge mens de er valper, og dermed også før de er gamle nok til å ha fått vaksine mot rabies.

Men for å få lov til å gjøre dette, må PHS ha en dispensasjon fra Mattilsynet. Nå viser det seg imidlertid at den siste dispensasjonen fra Mattilsynet utløp 27. desember 2014. Siden den gang og fram til oktober i år har 14 valper blitt hentet til Norge uten dispensasjonen i orden.

PHS søkte januar 2015 om ny dispensasjon, men fikk aldri noe svar. Likevel ble hundene importert.

– Det er beklagelig at vi har importert hunder uten de nødvendige papirene i orden. Vi er politi og skal følge lover og regler, vi burde ventet på svar før vi importerte videre. Vi vil påpeke at distriktene og hundeførerne ikke har skyld i dette. Det er leit og kjedelig at det er mange som ufrivillig blir involvert i dette, sier Siw Hansen Thokle, leder for etter- og videreutdanning ved PHS.

Får beholde hundene

Det var etter at Mattilsynet fikk ferten av at én valp var importert ulovlig, at PHS selv kartla og avdekket først to og senere 11 andre valper, som var tatt inn i landet uten dispensasjon i løpet av nesten to år. De tre nyeste hundene har i ettertid blitt returnert til Danmark for vaksinasjon og er i disse dager på vei tilbake til Norge. De resterende 11 har vært i landet i minst et halvt år og er derfor nå utenfor smittefare. De trenger dermed ikke vaksinasjonen.

Siw Thokle, leder for avdeling for etter- og videreutdanning på PHS.
Siw Thokle, leder for avdeling for etter- og videreutdanning på PHS.

Selv om hundene er importert uten dispensasjonen i orden, påpeker PHS at de også etter 1. januar 2015 har forsøkt å etterleve kriteriene Mattilsynet stilte i den forrige dispensasjonen. PHS har ikke fått signaler om at Mattilsynet vil forfølge saken ytterligere.

– Vi har fulgt kriteriene, med unntak av at én person ved et par tilfeller har hentet to hunder av praktiske årsaker. Dispensasjonen sa at eieren skal hente hunden. Nå er vi glade for at det ser ut til at det ser ut som at alt går i orden og at de viktige hundene for hundetjenesten får bli, sier Thokle.

PHS har selv varslet distriktene, Politidirektoratet og Spesialenheten. Videre import av hunder fra Danmark er nå tema mellom Politihøgskolen og Mattilsynet, og PHS ønsker å få på plass bedre rutiner for å sikre at tabben ikke gjentar seg.

– Vi ønsker fortsatt å kunne importere hunder derfra, men vi vil rydde opp her først. Ingen hunder skal inn før alt er på plass nå. Vi er opptatt av å være nøye og ikke unndra noe for Mattilsynet. Så når vi sier at vi oppdaget 11 nye hunder, så betyr ikke det ti eller 12, men 11, konstaterer Thokle.

Må dokumentere overfor Mattilsynet

Regiondirektør i Mattilsynet i Oslo, Akershus og Østfold, Karina Kaupang, sier at de har hadde møte med Politihøgskolen senest fredag. De har bedt om ytterligere informasjon om de importerte hundene.

Karina Kaupang, regiondirektør i Mattilsynet.
Karina Kaupang, regiondirektør i Mattilsynet.

– Vi samler så mye informajson som mulig for å gjøre en vurdering. Vi har ikke falt ned på om og hvordan vi eventuelt vil reagere.

Kaupang sier Mattilsynet vurderer saken blant annet opp mot vilkårene som var satt i den opprinnelige dispensasjonen som utløp.

– Politihøgskolen sier de søkte om ny dispensasjon, men ikke fikk svar?

– Vi finner ikke søknaden i våre postlister eller systemer. Det har ikke skjedd noen behandling av saken og de har ikke mottatt noen saksbehandlet dispensasjon. Men vi er kjent med at det i deres postlister står at det er sendt en søknad. Det kan se ut som om den er sendt til en enkeltansatt og ikke til det vanlige postmottaket. Har man sendt noe viktig man må få vurdert, så er det viktig å vente på svar.

– Vil PHS få innvilget ny dispensasjon, hvis de søker på nytt?

– Vi må vurdere en dispensasjon på nytt, på grunn av en endring i regelverket siden 2014. Alle dispensasjoner skal vurderes særskilt, slik som det også ble gjort i 2014. Samtidig er det nok en innskjerping av regelverket i dag, sammenlignet med det som var i 2014, sier Kaupang.

Spesialenheten skal vurdere om de skal gå inn i saken.

– Nå er saken litt på vent, fordi vi avventer en uttalelse fra Mattilsynet før vi bestemmer oss for hva vi gjør med saken, sier Helle Gulseth i Spesialenheten til Politiforum.