IKT-innføring bør vente

– Politiets nye datasystem D#2 kan bli veldig bra, men først må det bli mer stabilt, sier politibetjent Thomas Stærk.

Publisert Sist oppdatert

Han er ansatt ved Vansjø lensmannskontor i Østfold, som siden 1. desember 2009 har brukt politiets nye datasystem D#2.

Systemet med tynnklienter og sentraliserte servere, skal etter planen rulles ut over hele politi-Norge i 2011. Men etter å ha arbeidet på D#2 i over ett år, mener imidlertid Stærk at POD og PDMT fortsatt må ha litt is i magen.

– Jeg vil ikke slakte systemet, for mye er bra, men vi må være forsiktige med å innføre dette over hele landet før vi er sikre på at det fungerer, sier han til Politiforum.

Erfaringene fra Vansjø lensmannskontor er nemlig delte. Mye ustabilitet gjør at D#2 til tider kan oppleves frustrerende.

– Systemet låser seg litt for mye. Om dette ligger i tynnklienten eller IKT-løsningen, vet jeg ikke, men når det henger, så er det lett at tynnklienten får skylda. Flere er nok frustrerte på dette, sier Stærk, og fortsetter:

– Det er så enkelt at en ikke har tid til å sitte og plundre med data. Den skal vi bare bruke.

Det er også hensikten med å ha et datasystem med sentraliserte servere. Ordningen skal gjøre den digitale hverdagen enklere for politidistriktene, som skal slippe å forholde seg til drifting, oppgradering og problemløsing. Slik fungerer også D#2, når alt går som det skal.

– Driftskonseptet er den største forbedringen. Jeg tror hovedårsaken er at det ikke er masse enkelt-PCer eller servere lokalt. Bruk og respons oppleves bra. Systemet er kjapt og bra når det er stabilt, understreker Stærk.

– Klar forbedring

Politibetjenten har selv ingen formell rolle opp mot PDMT, men uttaler seg på grunnlag av at han har en «over middels» interesse for og kompetanse innenfor IKT.

– Man må regne med problemer med sånne piloter. Når D#2 fungerer, er det raskere og bedre å bruke. Den daglige opplevelsen er bedre, men det er en del utfordringer, sier Stærk.

Tynnklientene har blant annet ikke CD-ROM, og installasjon av programvare er ikke mulig. I stedet baserer de seg på et USB-grensesnitt for overføring av data.

Det betyr en utstrakt bruk av minnepinner - noe som for så vidt ikke er nytt i politiet. Problemet er ifølge Stærk at det ikke er mulig å benytte seg av krypterte minnepinner på de nye tynnklientene.

– Jeg har prøvd både hardwarekrypterte og software-krypterte minnepinner, men ingen av dem lar seg kjøre på tynnklienten, sier politibetjenten, som har meldt problemet videre.

Å kryptere minnepinnene er uansett viktig, for å sikre at ikke konfidensiell informasjon kommer på avveie, understreker han.

– PDMT har selv laget retningslinjer for dette, noe som er riktig og fornuftig. Problemet er at tynnklientløsningen foreløpig gjør det umulig å etterleve disse retningslinjene.

Parallelle systemer

Mangelen på CD-ROM, gir dessuten andre problemer for brukerne.

– Det skaper litt hodebry. Video på CD fra overvåkingskameraer er vi i utgangspunktet ikke i stand til å spille av. Vi har en ekstern CD-ROM-spiller, men får ikke installert programmet som skal til for å spille av filen.

Resultatet er at de ansatte på Vansjø lensmannskontor ser seg nødt til å kjøre parallelle systemer ved siden av tynnklienten - i form av en bærbar PC.

– Det føles litt tungvint. Jeg tror nok aldri at vi kommer dit hen at vi ikke trenger parallelle systemer, men målsetningen må være at vi i minst mulig grad må jobbe slik, sier Stærk. Implementeringen av avhørssystemet Indico er kanskje den største akilleshælen.

– Per i dag har vi lyd- og bilde-avhørsom blir tatt opp på DVD. Vi setter oss så ned på plassene våre for å renskrive. Nå må vi finne alternative løsninger. Vi kjører videoen på en bærbar PC, eller tar ut råfilen på minnepenn, forklarer Stærk, og fortsetter:

– Vi finner løsninger på det, men tynnklientene er ikke laget for dette. Multimediahåndtering er problematisk, men det er mulig vi må leve med det. Samtidig: Hvis det blir fokusert på å løse kjerneproblemene med D#2, så blir dette veldig bra.