NÆR KONTAKT: Politisivile har ofte nærkontakt med personer i vanskelige situasjoner, i deres eget hjem. En viktig oppgave, Ranja Leirvik Zahl.
NÆR KONTAKT: Politisivile har ofte nærkontakt med personer i vanskelige situasjoner, i deres eget hjem. En viktig oppgave, Ranja Leirvik Zahl.

– Ikke glem politiets sivile oppgaver

Ressurskrisen i politiet fører til nedprioritering av viktige sivile oppgaver i politiet, mener lokallagsleder

Publisert Sist oppdatert

− I all prioritering av beredskap og det politioperative, ser vi at de viktige forvaltningsoppgavene i politiet taper i ressurskampen internt i politidistriktene, sier lokallagsleder Ranja Leirvik Zahl i Helgeland politidistrikt til Politiforum.

Hun registrerer at viktige forvaltningsoppgaver og namsmannsoppgaver blir nedprioritert i forhold til bemanning.

− Politisivile er i mange tilfeller usynlig i politiet, det er de skarpe delene av etaten som får oppmerksomhet. Men det er viktig å være klar over at de sivile i politiet arbeider med krevende og viktige samfunnsoppgaver. Vi som jobber med politiets sivile oppgaver møter mennesker i nød, kriser og sorg. Å gå igjennom et dødsbo med arvinger krever å kunne vise forståelse, og kunne møte mennesket i deres ståsted. For oss handler det ikke bare om høy produksjon og formalkompetanse. Vel så viktig er evnen til å møte mennesker som har det vanskelig, slik at det mellommenneskelige blir ivaretatt. Av og til må vi lytte mer enn å snakke, sier Zahl.

Huske de sivile: Det er oppfordringen fra lokallagsleder Ranja Leirvik Zahl i Helgeland politidistrikt
Huske de sivile: Det er oppfordringen fra lokallagsleder Ranja Leirvik Zahl i Helgeland politidistrikt

Nødvendig lokalkunnskap

Disse mellommenneskelige oppgavene må ikke glemmes, mener Zahl. Hun viser til at det er viktig å ta vare å beholde forvaltningsbiten desentralisert i politiet, slik at politisivile kan møte folk ned nødvendig lokalkunnskap.

− Jeg vil utfordre sentraliseringskåte byråkrater som mener alt kan gjøres fra dataskjermer og datasystemer langt unna menneskene som trenger hjelp. De bør sette seg inn i politiets forvaltningsoppgaver knyttet til våpenregistreringer, namsmannsoppgaver, melding om dødsfall og mange andre oppgaver, sier Zahl.

Lokalkunnskapen til de som sitter bak skranken er utrolig viktig for de som trenger hjelp, mener hun.

− Gjennom namsmannsoppgaver møter mennesker i økonomisk krise. Vi skal ta i fra folk eiendeler som ikke er betalt for. For mange er dette en sterk inngripen i deres liv som kan være så belastende at det er medvirkende til å utvikle psykiske problemer. Dette må politisivile kunne håndtere, sier Zahl.

Likevel fremhever hun at dette er oppgaver som gir energi og glede, fordi det handler om å være til hjelp for folk som trenger det.

−Jeg opplever at vi tar en byrde av skuldrene deres når vi går inn og løser de fra et hus eller en bil de er forgjeldet med. Mange ganger oppleves det som om vi hjelper de på fote med å fjerne eiendeler de ikke økonomisk kan betjene, sier Zahl.

Forebygging på økonomi

Hun opplever at det er mye god forebygging i å bruke tid på mennesker som trenger hjelp.

− Mange av dem vi finner i de sivile systemene, finner vi også i straffesakssystemet. Jeg mener det hjelper at vi kan bidra fra politiets sivile side til å tegne et bilde at et politi som også er til hjelp når livet er vanskelig, sier Zahl

Hun skulle gjerne sett at politidistriktene i større grad kunne tenke forebygging også på økonomiske spørsmål.

− Mange unge er ikke klar over hva som skjer når de ikke betaler avdrag på lån og kredittkortbruk. Politiet burde hatt et godt opplegg rettet mot unge og forståelsen av økonomi slik at de ble seg bevist konsekvensene at å bruke penger man ikke har. Jeg mener det å hjelpe unge til en forståelse slik at de ikke havner i et økonomisk uføre, også er et bra tiltak for å forebygge kriminalitet, sier Zahl.