En ny utgave av Safarilands hylster er utviklet. Her på en norsk politihofte.
En ny utgave av Safarilands hylster er utviklet. Her på en norsk politihofte.

Ikke alle politifolk får nytt hylster

Kun hylstre som ikke oppfyller kravene skiftes ut.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kunne i mai fortelle at politiets hylsterprodusent, Safariland, har utviklet nye hylstre som gir enda bedre sikring mot å bli fratatt våpenet og mot at skudd kan avfyres i hylsteret. Disse er hylstrene er tilpasset politiets pistol og lykter enda bedre.

Men de nye hylstrene er ikke noe som blir delt ut til alle politifolk nå. Det bekrefter blant annet kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt.

– Vi gir ut nye hylstre til nyansatte og til de som har behov for å skifte ut på grunn av slitasje eller skader, skriver kommunikasjonssjef Turid Grøndal i en e-post.

Distriktene er bedt om å sjekke hylstre

De eksisterende hylstrene som politiet benytter seg av er i utgangspunktet regnet som sikre nok av våpenkyndige i etaten. Tross forsøk på å frata politiet våpenet i fjor, var det ingen som lyktes. Én gang klarte en person å trekke av et skudd i hylsteret i fjor.

Det er derfor ingen plan om å skifte ut alle hysltre med den nye varianten som følge av dette. En slik utskifting ville også vært kostbar.

Politiets fellestjenester som har ansvar for anskaffelser i politiet viser til Politidirektoratet. Politidirektoratets pressevakt skriver at POD har bedt distriktene sjekke hylstrene sine:

«POD har sendt ut et skriv til alle politidistriktene hvor de ble pålagt å gjennomgå alle hylster med tanke på funksjonalitet og at de hylster som ikke tilfredsstiller de krav som er satt skal tas ut og erstattes med nye.»

Det har ikke lyktes Politiforum å få vite hva slags krav det er snakk om.

I løpet av høsten vil det bli utlyst ny avtale for hylster i regi av Politiets fellestjenester. Først når en ny anskaffelsesavtale er i boks, kan det være sannsynlig at man vil se en større utskifting av politiets hylstre i årene som kommer.

Satte hylster i sammenheng med vådeskudd

I mai gikk det av vådeskudd i Trøndelag og en politikvinne ble skadet i beinet. Flere aviser, blant annet ved hjelp av nyhetsbyrået NTB, satte de nye hylstrene i sammenheng med vådeskuddet. Enkelte aviser skrev at vådeskuddet skjedde på tross av at politiet har fått et nytt hylster.

Politiforum vet imidlertid at det ikke var noen nye hylstre i bruk under treningen.

Uansett var det også svært lite sannsynlig at vådeskuddet i det hele tatt skulle ha noen sammenheng med hylsteret. Det nye hylsteret skal i enda større grad hindre folk i å ta våpenet fra politiet og trekke av våpenet i hylsteret. Et hylster kan naturligvis ikke beskytte mot vådeskudd når våpenet er trukket.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet vil ikke gjennomføre tilsyn etter vådeskuddene.