Hvorfor blir ikke Berntsen hedret?

Trond Berntsen får ikke Politiets Hederskors for innsatsen påUtøya. Det vekker sterke reaksjoner blant kolleger. Også familiensynes det er leit.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg ville jo synes det hadde vært fint om han hadde fått politiets hedersmedalje, sier Trond Berntsens mor, Else Dorothea Kvarme.

– Hvis politiet ville erkjenne at det siste Trond gjorde her i livet var å engasjere seg i gjerningsmannens inntreden på Utøya, ville det ha noe å si for barna hans, sier den eldre kvinnen stille.

Politiforum møter henne i hjemmet i Hokksund. På et lite bord i stua brenner det et hvitt stearinlys, ved siden av står et innrammet bilde av sønnen, politimannen Trond Berntsen.

Han var den første som ble drept på Utøya 22. juli i fjor. Politidirektoratet (POD) vil imidlertid ikke tildele Berntsen politiets hedersbevisning for innsatsen.

Berntsens mor synes det er sårt at Politidirektoratet ikke vil anerkjenne hennes sønns siste innsats.

Fulgte politiinstruksen

De samme sterke reaksjonene kommer fra kolleger i politiet. Tillitsvalgt Geir Petter Pettersen ved Politiets Utlendingsenhet (PU) hvor Berntsen jobbet, reagerer sterkt på PODs beslutning.

– Alt tyder på at Berntsen fulgte Politiinstruksen, sier Pettersen.

– Hvis PODs avslag blir stående, må dette bety at Politiinstruksen må skrives om. Vi politifolk er godt innforstått med at vi plikter å handle hvis vi kommer over alvorlig kriminalitet. POD sår nå tvil om hvilke rettigheter man som politimann har i slike situasjoner. Det kan ikke bare være slik at man har en plikt til å handle, uten at det samtidig utløser en plikt for politiet som arbeidsgiver.

Han mener det blir for svakt når fungerende politidirektør Refvik dekker avslaget med at Berntsen var sykemeldt.

─ I mitt hode er det åpenbart at Berntsen, uavhengig av om han var sykemeldt eller ikke, handlet som politimann, sier Pettersen, og viser til lekkasjer fra avhøret av Breivik.

I følge Dagbladet oppfattet Breivik at Berntsen gjennomskuet ham, fordi Breivik ikke klarte å få polititerminologien riktig.

Breivik skal ha vært redd for at Berntsen skulle «hoppe på ham».

– Hvis dette stemmer, kan det ha vært avgjørende for at Breivik startet massedrapet med å skyte Berntsen først. Det kan ikke være tvil om at Berntsen engasjerte seg med en gang overfor massemorderen, og han ganske raskt fattet mistanke til både falsk politiuniform og til hvordan Breivik svarte på spørsmålene. Berntsen handlet slik Politiinstruksen bestemmer, det manglet bare selve pågripelsen, sier Pettersen.

Håndhilste på drapsmannen

Breivik har selv i politiavhør uttalt at han møtte en «eks-politimann» på stranden, og beskriver i avhørene Berntsen som en atletisk, og stor og sterk mann.

Berntsen, en tidligere norgesmester i boksing, håndhilste på Breivik, begynte deretter å spørre ham ut om hvor i politiet Breivik jobbet.

Breivik hadde opplyst at han jobbet hos PST på Grønland. Berntsen viste at det ikke var noe PST Grønland, og stilte kontrollspørsmål om han kjente navngitte folk i PST.

Etter alt å dømme må situasjonen rundt Breiviks ankomst på Utøya, ha satt Berntsen i en alarmtilstand.

– De visste om eksplosjonen i Oslo, og han hadde en tungt bevæpnet mann i falsk politiuniform der. Det var helt sikkert en uhyre vanskelig vurdering. Skulle Trond gå inn i en pågripelse alene, eller skulle han forsøke å snakke mannen inne i et av husene, og forsøke å få hjelp av den andre vaktmannen på øya for å få kontroll på mannen? Det er spørsmål Berntsens mor tror sønnen tenkte på.

Politiforum er kjent med at det i obduksjonsrapporten fremkommer at Trond Berntsen ble skutt i ryggen og i hodet.

– Jeg vet Trond ble funnet død med hendene i lommen. Kanskje han forsøkte å roe ned situasjonen, gjennom å vende gjerningsmannen ryggen, og med hendene i lommen forsøke å bygge ned spenningsnivået? spør moren.

Breivik benyttet i stedet muligheten til å trekke våpen. «Mor Utøya» skal ha sett at Breivik trakk våpenet og siktet på Berntsen. Hun rakk å rope «Du må ikke peke med den mot ham», før Breivik startet massakren med to skudd i ryggen på Berntsen.

Støtte fra Stoltenberg

Tillitsvalgt Pettersen er opprørt over måten ledelsen i PU og den sentrale politiledelsen i POD har håndtert anmodningen om å tildele Berntsen politiets hedersbevisning.

– I en situasjon hvor landet er opptatt av romslighet, og av å hedre ofrene etter 22. juli-tragedien, skal politimannen som ble drept bli rammet av smålighet og paragrafrytteri. Jeg vet at det var en konflikt mellom Berntsen og hans sjef i PU. Men det at han var en frittalende mann, som ikke bestandig sa det sjefen likte, synes jeg ikke skal være avgjørende for om han skal få politiets hedersmedalje eller ikke, sier Pettersen.

Han synes det er smålig av politiet som arbeidsgiver å la gamle kontroverser overskygge det om skjedde på Utøya.

At det ikke bare er kolleger i politiet og Berntsens mor som mener politimannen gjorde en innsats på Utøya, kommer fram i minneordene fra Arbeiderpartiet og AUF.

I minneordet, som blant annet er signert av statsminister Jens Stoltenberg, skrives det følgende:

«Det er ikke usannsynlig at Trond Berntsen ved sin opptreden den 22. juli reddet mange unge liv […] da han sammen med daglig leder konfronterte gjerningsmannen ved tidlig ankomst. Det kostet ham livet».

Også Ingrid Wirrum, leder for Politiets Utlendingsenhet, understreket dette i PUs minneprotokoll for Berntsen:

«Trond [var] på jobb for å sikre trygghet, liv og orden. Selv om Trond denne dagen ikke var på jobb som politi, er jeg sikker på at han møtte faren med all sin verdifulle politierfaring, uredd og med mot og handlekraft. De viktigste verdier en politimann kan ha, og som vi alle vet at Trond hadde».

Er takknemlig

Tilbake i Hokksund sitter Berntsens mor igjen med minnene etter sønnen. Overfor Politiforum framhever hun at hun er svært takknemlig for støtten hun har fått fra hans politikolleger i sorgperioden.

Både minnesamværet ved PU og det store oppmøtet og de varme ordene under begravelsen varmet.

Senere har hun fått blomster og hatt mange gode samtaler hvor politikolleger har fortalt historier fra Berntsens operative politiliv. Hun håper POD nå vil snu, og ære sønnen for innsatsen gjennom å tildele ham Politiets Hederskors.

─ Trond tenkte bestandig som en politimann, han var bestandig svært operativ. Jeg er sikker på at han oppførte seg etter plikten i politiinstruksen den 22. juli, sier moren.