Politisk debatt på Politihøgskolen i Oslo.
Politisk debatt på Politihøgskolen i Oslo.

«Hva vil dere gjøre for at jeg skal slippe å havne på NAV?»

Det var helt klart spørsmålet om de kommer til å få jobb ved endt utdanning som opptok studentene mest da PHS arrangerte politisk debatt.

Publisert Sist oppdatert

- De siste tall fra PFs undersøkelse blant det nyutdannede viser at bare 128 av 720 har fått fast jobb. Er det slik vi vil ha det?

Slik åpnet debattleder Oddvar Stenstrøm debatten på Politihøgskolen (PHS) torsdag. Og derfra haglet det med løfter fra politikerne.

Vil øke midlene

- Dette er det veldig viktig for oss å få en utvikling på, sa Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som første mann ut til å svare.

- I alle offentlige etater tar det tid å få fast jobb, det er jo ikke sånn at det til enhver tid står 720 ledige stillinger klar for de som går ut. Derfor må man fase inn. Men tallet fra de nyutdannede politifolkene er for høyt, og jeg er klar over at dette er frustrerende for veldig mange, fortsatte han.

Bøler poengterte at regjeringen til nå har satt av midler til 350 nye stillinger i politiet, øremerket til nyutdannede.

- Dette er midler vi vil øke årlig hvis det viser seg at 350 ikke er nok, lovte han studentene.

Vil ha garanti

- Vi ønsker at det skal finnes en garanti for at man får jobb når utdanningen er over, sa leder i justiskomiteen, Fremskrittspartiets Per Sandberg.

Han fortsatte med å kritisere den sittende regjering for å ha altfor lite fokus på arbeidet med denne problemstillingen.

- Nyutdannede studenter i jobb er grunnmuren for å skape sikkerhet og beredskap i politiet. Vi kan ikke vente til noen går av for å tilsette dem, sa Sandberg.

Høyre uenig

Høyres Michael Tetzschner ville ikke være med på en garanti til studentene, men var likevel klar på at det er viktig å få opp politidekningen og ha et større politikorps.

- Det blir feil med en garanti, og jeg er enig med Bøhler i at man må fase inn; alle kan ikke gå rett inn i ledige stillinger. Men innen rimelig tid må man kunne vite at man får jobb, sa Tetzschner.

Økte driftsmidler

Også de andre partiene ga løfter til studentene. Venstres Odd Einar Dørum, tidligere justisminister, lovte at partiet vil jobbe for økte driftsmidler til politiet, og en mulighet til å kunne skille mellom kostnader til drift og stillinger.

- Da jeg var justisminister drømte jeg om et investeringsbudsjett. Jeg drømte om en viss prosent av «ymsepotten» til finansdepartementet, sa Dørum.

Også Kristelig Folkeparti vil jobbe for økte driftsmidler.

- Politiet er annerledes enn andre offentlige etater. De utdannes direkte til definerte arbeidsoppgaver, og driftsmidlene må økes for at de skal kunne gjøre denne jobben, sa KrFs Hans Olav Syvertsen.

Mindre måling og rapportering

- Vi vil at alle skal få jobb, sa Ingunn Gjerstad fra Sosialistisk Venstreparti.

Hun pekte på at det har vært etterspurt et nærværende og synlig politi blant befolkningen.

- Vi vil jobbe for at det skal brukes mindre ressurser på måling og rapportering i politiet. Da vil vi også fylle flere av de stillinger som folk etterlyser, sa Gjerstad.

Fortsatt usikre

Ut fra hva som ble sagt under debatten var det tilsynelatende bred enighet blant politikerne i panelet om at det skal arbeides for at studentene skal få jobb. Likevel var nok mange i salen like usikre også etter at løftene ble gitt.

- Jeg er 33 år. Jeg har solgt hus, jeg har solgt bil, jeg har familie, og jeg har tatt opp lån for å gå på Politihøgskolen, sa en av studentene fra salen.

- Hva vil dere gjøre, helt konkret, for at jeg og andre ikke skal havne på NAV når utdanningen er over?

Frp vil ha garanti. Ap vil øke øremerkede midler. Venstre og KrF vil øke driftsmidlene, og SV vil bruke mindre ressurser på måling og rapporter.

- Det er mulig vi stiller høye krav, men vi har faktisk blitt lovet at vi skal få jobb, sa leder for PF-Studentene, Raymond Håkonsen.

- I denne salen sitter det fullt av topp motiverte folk, klare for å gjøre en innsats. Det er nok mange som føler seg litt lurt.

Powered by Labrador CMS