En noe overdrevet utgave av den gamle stridsstillingen. Om bøtta til venstre ble fylt med blåbær eller tomhylser er ukjent.
En noe overdrevet utgave av den gamle stridsstillingen. Om bøtta til venstre ble fylt med blåbær eller tomhylser er ukjent.

Husker du «tohånds driterstilling»?

Skytestillingen de eldste ikke ville gi slipp på...

Publisert Sist oppdatert

POLITIHUMOR: Synes du skytestillingen på bildet over ser rar ut? Personene på bildet utfører nok «driterstillingen», eller stridsstillingen som var dens egentlige navn, noe karikert. Men for litt over 30 år siden var det dette som var standard skytestilling i politiet.

Bildet er trolig tatt i under trening på midten av 80-tallet, forteller Per Olaf Torkildsen, som på den tiden hadde ansvar for blant annet skytebanetjeneste og våpenopplæring i Asker og Bærum.

– Dette var før det ble hetende politidistrikter og før vi fikk IP-kurs på 40 timer eller mer. Våpenet er helt opplagt revolver og det skytes enhånds og forhåpentlig single-action, siden avtrekket på double-action er over én kilo tungt. Bildet er nok fra midten av 80-tallet, forteller Torkildsen.

Les andre historier fra vår Politihumor-spalte her.

Tatt i Svolvær

Først ble betjentene på bildet dratt kjensel på som betjenter i Asker og Bærum. Men tillitsvalgt i PF i Hålogaland, Steinar Wilhelmsen, kan stedfeste bildet mye lenger nord. Det tyder på at fotografering av den gamle skytestillingen skjedde flere steder i landet.

– Bildet er fra gamle Lofoten og Vesterålen politidistrikt. Det er tatt i området rundt Osan i Svolvær på midten av 80-tallet. Området ble benyttet til skytetrening for de operative, men senere gjort om til søppelfylling, lyder den presise informasjonen fra Wilhelmsen, som også kan navngi personene.

Til venstre på bildet står Bjørn Johansen, daværende lensmannsbetjent, nå lensmann ved Sortland lensmannskontor og regionleder i Vesterålen. Nummer to er Odd Pedersen, daværende lensmannsførstebetjent og senere lensmann ved Bø lensmannskontor, nå pensjonert. Tidligere lensmann Guttorm Bjugn ved Bø lensmannskontor har lagt hånda på hofta og daværende lensmannsbetjent ved Sortland lensmannskontor Jan Larsen står til høyre.

– Bildet henger fortsatt på oppslagstavla på Sortland lensmannskontor, forteller Wilhelmsen.

Endret skytestilling

FBI gikk i 1982 over til Weaver-stillingen, foklarer Torkildsen, og denne ble etterhvert også standard i Norge.

– På den tiden var vi i ferd med å gå fra den klassiske «driterstillingen». Noen av de eldre var, som vanlig, vanskelige å overtale.

Med Weaver-stillingen var det inn med rompa og to hender fram som gjaldt.

– Weaver går ut på en mer oppreist skytestilling med skuldrene rett over bena som er plassert 45 grader i forhold til målet. Primær skytearm var strak, trukket en del tilbake mot høyre, og presset litt mot målet kompensert med venstre hånd som holdt rundt høyre hånd og låste denne i et fast trykk bakover. På denne måten fikk man skytearmen låst i funksjon som en geværkolbe, og stillingen var stødig som å skyte sående med gevær, forklarer Torkildsen.