Hjerneskadet av pepperspray

Da politimannen ble eksponert for pepperspray fikk han ikkenok oksygen til hjernen og alt svartnet for ham.

Publisert Sist oppdatert


Mannen er i dag erklært hjerneskadet av en spesialist. Nå varsler han millionkrav mot arbeidsgiversforsikringsselskap.

Forførste gang er en politimann blitt erklært hjerneskadet etter å ha blitteksponert for pepperspray. Det fatale skjedde i 2003 da han ble eksponert for åfå godkjenning på bruk av pepper.

-Jeg stolte på at min arbeidsgiver hadde testet dette godt nok, slik at det ikkevar muligheter for varige skader, sier politimannen som ønsker å være anonymfrem til saken er ferdigbehandlet mot Statens Pensjonskasse.

Politimannenhadde en ansvarsfull lederstilling da ulykken inntraff. Både arbeidsgiver ogtrygdekontoret godkjente saken som yrkesskade umiddelbart, i motsetning tilStatens Pensjonskasse. I dag er han arbeidsufør.
Mannenvar 48 år da ulykken inntraff og har i utgangspunktet 19 år igjen iarbeidslivet. Derfor er det ventet at det går mot en millionerstatning nårsaken skal ferdigbehandles.

Huskeringen ting

Etterat politimannen var eksponert, husker han svært lite av det som skjedde iettertid. Han har likevel klart å kjøre sin egen bil fra stedet hvor han blepepret og ned til politistasjonen hvor han jobbet. En kollega satt ved siden avmannen under turen tilbake igjen. Han skjønte raskt at noe var galt, og da dekom tilbake på kontoret igjen, ble bedriftslegen tilkalt.
-Fra jeg puttet hodet i bøtta til jeg dro hjem fra jobben i firetiden, huskerjeg ingen ting. Alt er helt svart fra klokka 11 på formiddagen til 16 påettermiddagen, sier politimannen.
Bedriftslegenmente at årsaken til tilstanden lå i psykososiale forhold og at han var reddfor å bli eksponert mot pepper. Det mente og mener politimannen var totaltfeil.
-Jeg hadde ikke gruet meg for dette i det hele tatt. Diagnosen fra bedriftslegenvar feil. Det har jeg heldigvis også fått bekreftet av spesialister ietterkant, sier politimannen.

Sykemeldt

Politimannenble sykemeldt etter at ulykken inntraff. Det ble også hans daværende samboerfordi bedriftslegen mente at han ikke burde være alene hjemme.
Vinteren2004 tok mannen selv kontakt med fastlegen for å få fortgang i saken. Han haddeikke hørt noe fra arbeidsgiver, noe han var skuffet over. Han har heller ikkefått noen oppfølging fra arbeidsgivers side i ettertid. Tre måneder senere blehan henvist til nevrolog som igjen sendte mannen videre til diverse tester ogintervjuer.
-Deretter ble det flere runder i systemet før jeg nå i juni fikk en erklæringfra spesialisten om at det var en årsakssammenheng mellom pepperspraytestingenog min hjerneskade. Det er dessverre en seier for meg at eksperter mener jeghar blitt påført en hjerneskade under testingen. Da jeg ble testet for pepper,fikk kroppen min et sjokk som blokkerte blodtilførselen til hjernen, siermannen stille.
Ispesialisterklæringen fra sykehuset står det blant annet at den dertil varigemedisinske invaliditeten settes til ca 15 prosent.

Storeproblemer

Idag fungerer mannen i samfunnet. Men det har kostet mye. Til daglig har hanstore plager og sliter med konsentrasjonsproblemer, trøtthet, utmattelse,mangel på energi og dårlig korttidshukommelse. I tillegg blir han også fortirritert.
-Jeg ønsket å komme tilbake på jobb igjen etter ulykken og prøvde meg to uker inovember 2005. Men det gikk ikke, sier mannen.
Nåsliter han med store økonomiske problemer og har blant annet måtte selgeleiligheten for å klare segøkonomisk fordi Statens Pensjonskasse ennå ikke harerkjent ansvar i saken.
Hanbor litt hos familien og litt hos sin kjæreste. Men fast bopel tør han ikkedrømme om før han får erstatning.
-Jeg har lånt penger av broren min, tatt opp dyre forbrukslån, og har til og medringt sosialkontoret for å få hjelp. Det er en fortvilet situasjon jeg harhavnet i. Jeg ser virkelig frem til saken er ferdig behandlet. Først da kan jegbegynne å leve for fullt igjen, sier politimannen til Politiforum.

Konsekvenserav pepper

Hovedverneombudi politiet, Bjørn Egeli, mener dette er nok et eksempel på atPolitidirektoratet må se nærmere på konsekvensene av peppersprayeksponering.