Her skytes nye filmsnutter

Studenter ved Politihøgskolen (PHS), får fra høsten norsk virkelighet servert på lerretet under sin trening i skytesimulator.

Publisert Sist oppdatert

Amerikansk virkelighet i simulatoren er over og ut i Bachelor 3-utdanningen på PHS.

I disse dager skytes nye filmsnutter til det som skal utgjøre sekvensene på lerretet i skytesimulatorene ved Politihøgskolene i Stavern, Oslo og Bodø.

Norsk virkelighet

Ikke bare er det norsk virkelighet som festes til filmrullene i disse dager – halvparten av dem er sekvenser basert på hendelser politiet i Norge faktisk har stått overfor tidligere, og som er avgjort i rettsapparat eller påtaleavgjort av Spesialenheten.

Ved å bruke faktiske hendelser, vil fremtidens politifolk kunne trekke lærdom av tidligere hendelser på en enda bedre måte enn i dag.

- Studentene får en mer naturlig virkelighet å trene på, i stedet for amerikanske situasjoner. Vi har vært i USA og sett hva de kan tilby oss, men det egner seg ikke for norske forhold, sier sjef ved PHS i Stavern, politiinspektør Siw Thokle.

Ingen rekonstruksjon

Prosjektleder Steinar Henriksen sier filmene ikke er en rekonstruksjon av hendelsene, men at valget av dem er gjort for å øke kvaliteten på norsk politis bruk av maktmidler og våpeninstruks.

Studentene vil gjenkjenne det utstyret de disponerer til daglig, og de mulighetene det gir dem til å løse oppdraget. Men det understrekes:

Målet er å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt.

30 sekvenser

Halvparten av sekvensene er basert på påtaleavgjorte saker i Spesialenheten, resten av filmsnuttene vil dreie seg om erfaringsbaserte hendelser fra politiets hverdag.

- Vi tvinger studentene opp i en konfrontasjon, men tar utgangspunkt i at norsk politi er ubevæpnet. Hele kjeden av maktmidler blir nødvendig å benytte i disse casene, forteller Steinar Henriksen.

Studentene vil bli fortalt hva Spesialenheten kom til i de ulike tilfellene – om det ble avfyrt skudd eller ikke, om det ble truet med våpen eller ikke:

- Det viktige for oss vil være å høre studentenes egne observasjoner forut for de handlinger de gjør i simulatoren, og hvordan de selv vurderer situasjonen. At domstolen eller Spesialenheten har kommet til ett resultat, betyr ikke at dette vil være «fasiten» for under simulatortreningen, understreker Thokle og Henriksen.

Får indikasjon

- Studentene vil derimot kunne få en indikasjon på hva som er best egnet, men ikke at det er en fasit for løsningen ved en senere liknende hendelse, sier de videre.

Både Riksadvokaten og Spesialenheten vil bli invitert til Stavern så fort filmsnuttene er klare til høsten, og vil dermed få et godt innblikk i høgskolens operative trening av sine studenter.