Her kommer de siste stillingene

Sjekk ditt politidistrikt: Slik fordeles alle de 349 nye stillingene i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Da de 349, nye PB1-politistillingene ble fordelt tidligere i år ble 30 stillinger holdt tilbake. Ti ble ikke fordelt og 20 gikk til PST.

Nå er disse også fordelt i disponeringsskrivet 2015.

Her er fordelingen av disse:

Stillinger til politidistriktene:

Gudbrandsdal2
Vestoppland2
Nordre Buskerud1
Sogn og Fjordane2
Helgeland1
Midtre Hålogaland1
Vestfinnmark1

Fordeling av PST-stillingene:

Østfold2
Romerike1
Hedmark2
Vestoppland1
Nordre Buskerud1
Søndre Buskerud1
Asker og Bærum1
Vestfold1
Telemark2
Rogaland1
Haugaland og Sunnhordland1
Hordaland2
Sunnmøre1
Nordmøre og Romsdal1
Salten2

17 av de 349 stillingene gikk til særorganene (16 til Kripos og én til Økokrim).

PB1-stillingene tildeles med virkning fra 1. juli, ifølge Politidirektoratets disponeringsskriv for 2015.

Det stilles som vanlig krav fra sentralt hold om at politidistriktene skal oppnå en nettovekst i stillinger, tilsvarende antallet stillinger hvert distrikt blir tildelt. Ennå er det flere politidistrikter som ikke har oppfyllt dette kravet for 2014.

I tillegg er det blitt fordelt 50 nye påtalejurister. Disse trådde i kraft fra 1. mai.

Totalt blir disponeringsoversikten slik:

PD/særorganPB 1PSTJurister
Oslo80 7
Østfold1422
Follo4 1
Romerike1412
Hedmark1222
Gubrandsdal5 1
Vestoppland611
Nordre Buskerud511
Søndre Buskerud1111
Asker og Bærum311
Vestfold913
Telemark222
Agder16 4
Rogaland1911
Haugaland og Sunnhordland1611
Hordaland2723
Sogn og Fjordane5 1
Sunnmøre511
Nordmøre og Romsdal1111
Sør-Trøndelag14 2
Nord-Trøndelag5 1
Helgeland3 1
Salten1021
Midtre Hålogaland5 1
Troms7 1
Vestfinnmark3 1
Østfinnmark1
KRIPOS16 3
ØKOKRIM1 2
Totalt:3292049*

* En juriststilling holdes foreløpig tilbake.