Her er politiets unike sanitetssekk

Etter erfaringer blant annet fra Forsvarets spesialavdelinger, har Sentrum politistasjon i Oslo utviklet en unik sanitetssekk.

Publisert Sist oppdatert

Sanitetssekk med merker 2.jpg
Sanitetssekk med merker 2.jpg

Sanitetssekken er med i bil og bæres på ryggen inn i alle skarpe situasjoner. Der har poltiitjenestemennene tilgang til nødvendig medisinsk utstyr. Sekken er utviklet basert på erfaringer fra blant annet Forsvarets spesialavdelinger i Afghanistan.

A) Bakteriespray: Til munnskylling hvis noen har spyttet på deg.

B) Båre: For skånsom og effektiv uttransport av skadd person.

C) Turniké: For øyeblikkelig bruk ved knivstikk og skuddskader.

D) Airwave/Breathing: Utstyr som lapper lungepunktering.

E) Compression: Mange typer kompresser og forbindingsutstyr.

F) Brannskade: Spesialbandasje og sterilt vann.

G) Øyerens: For skylling av øyne etter kontakt med pepperspray.

H) Lommelykt: Slik at man kan jobbe også på mørke plasser.