Her er det nye politi-kartet

Nå har alle politidistriktene levert sine tilrådninger til Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i høst ble det ramaskrik da arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene la fram sine forslag til ny struktur.

Da ble hele 160 av politiets 339 tjenestesteder foreslått nedlagt - langt flere enn de maksimalt 129 tjenestestedene som kunne nedlegges for å ikke havne under PODs nedre grense på 210 tjenestesteder.

Etter høringsrunder med kommunene er nå den nye fasiten klar: 130 tjenestesteder forsvinner.

SE HELE KARTET NEDERST I SAKEN

Oppretter fire nye

I tillegg opprettes det nye tjenestesteder på flyplassene Værnes (Trondheim), Flesland (Bergen) og Sola (Stavanger), samt på grensestasjonen Magnormoen ved Eidskog i Hedmark.

Totalt er dermed forslaget nå på 213 tjenestesteder, akkurat nok til å tilfredsstille minstekravet på 210. Dette er også i tråd med PODs melding på Politi.no tidligere i høst:

«Dersom tilrådningene fra politimesterne totalt blir lavere enn 210, vil Politidirektoratet foreta justeringer i tett dialog med politimesterne».

Skal gjøre helhetlig vurdering

Om den videre prosessen, skriver POD at de nå «vil bruke tiden fram til midten av januar 2017 på å behandle politimesternes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer».

«Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov. Det vil være dialog om dette i politiets nasjonale ledergruppe både i desember og januar, for å sikre best mulige løsninger for politidistriktenes lokale struktur», står det videre på Politi.no.

Slik foreslår politimestrene at politi-kartet skal se ut: