HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, vil ha flere kvinner i lederposisjon.
HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, vil ha flere kvinner i lederposisjon.

Her er det flest og færrest kvinnelige politiledere

Bare 16 prosent på landsbasis. Nå skal andelen økes.

Publisert Sist oppdatert

Målet i Politidirektoratets nye handlingsplan er klart:

  • Minimum 30 prosent ledere av hvert kjønn i politistillinger med personalansvar og 40 prosent i lederstillinger totalt.
  • Innen 2027 skal det være minimum 40 prosent ledere av hvert kjønn i politistillinger med personalansvar.

Dermed kreves det et kraftig løft på få år. I dag innehar kvinner bare 16 prosent av politistillingene med personalansvar.

Lister opp tiltak

Blant tiltakene i politiets handlingsplan er at de ulike delene i politiet skal skaffe oversikt over kvinneandelen på alle ledernivåer og bygge en pool med kvinnelige lederkandidater.

De som ansetter ledere, pålegges å gå en runde med seg selv for å se om de kan ha valgt leder ut ifra kjønnsmønstre, ifølge handlingsplanen. I tillegg skal politiet nå kreve at eventuelle rekrutteringsselskaper alltid har begge kjønn med i sin innstilling av tre kandidater.

Videre skal kvinner i permisjon informeres om at de kan søke på lederstillinger, og ansatte skal kunne få arbeidstiden tilrettelagt hvis det er behov for det i ulike livsfaser.

Kvinner skal også få ledererfaring ved å bli satt inn i lederposisjoner, hvis menn som innehar posisjonen er fraværende i perioder. Politidirektoratet ser også for seg mulige mentorordninger.

– God kjønnsbalanse i politilederstillinger er nødvendig for å skape en attraktiv arbeidsplass, og for at politi- og lensmannsetaten skal tiltrekke seg, utvikle og beholde viktig kompetanse i fremtiden. Det er også et politisk mål og et viktig bidrag til å levere på vårt samfunnsoppdrag, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, i en pressemelding.

Her er det flest og færrest kvinnelige ledere

Kilde: Politidirektoratet