Hederstegn til Stålesen og Vikane

Tor Ståle Stålesen og Reidar Vikane ble under landsmøtettildelt Politiets Fellesforbunds hederstegn.

Publisert Sist oppdatert

Stålesen fra PF Agder har vært tillitsvalgt sammenhengende ihele sin tid i politiet. Han er en svært aktiv tillitsvalgt som har gjort enkjempejobb for medlemmene i Politiets Fellesforbund i mange år.Stålesen ble tildelt diplom og godord under festmiddagen på landsmøtet.

­- Dette var moro. Det er alltid hyggelig å bli satt prispå, sier Tor Ståle Stålesen.

Reidar Vikane fra PF Romerike ble også tildelthederstegn. Han har gjennom sitt sterke engasjement lokalt og sentralt gjort enstor og viktig innsats for Politiets Fellesforbund gjennom en meget langperiode. Vikane var ikke til stede under landsmøtet og vil få tildelthederstegnet ved en annen anledning.