- Hårreisende avgjørelse av lagmannsretten

Tidligere lokallagsleder Ole Haraldseth i Politiets Fellesforbund (PF) er kritisk.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2015 havnet to polititjenestemenn i en skuddveksling ved en bensinstasjon på Roa på Hadeland. Haraldseth har fulgt saken tett fra skuddene falt i slutten av juni 2015. Han er overrasket over at den tiltalte ble frifunnet for drapsforsøk i Eidsivating lagmannsrett.

− Jeg synes juryens frifinnelse av tiltalte er svært overraskende, og jeg stiller meg nærmest vantro til avgjørelsen. Etter at tingretten kom med sin entydige dom for drapsforsøk mot min kollega, hadde jeg ikke sett for meg at tiltalte skulle bli frikjent for tiltalen som lød på drapsforsøk på begge tjenestemennene. Når en person i narkotikarus på nært hold fyrer av et skudd med sin pistol mot en uniformert politimann, kan jeg ikke forstå at dette tolkes som noe annet enn et drapsforsøk, sier Haraldseth.

- Slag i ansiktet

Han mener frifinnelsen er et slag i ansiktet på tjenestemennene, ikke bare de som denne gangen var eksponert, men også for alle operative personell som jobber ute.

− Dette var svært erfarne operative tjenestemenn. Slik de oppfattet situasjonen, var de ikke i tvil om at tiltalte forsøke å drepe dem. Jeg mener det ikke er gjerningsmannens fortjeneste at det ikke gikk politiliv denne natten, sier Haraldseth.

Han fester ingen lit til tiltaltes forklaring, der han i retten bedyret at han ikke hadde til hensikt å drepe tjenestemennene ved å skyte med pistolen, han skulle bare skremme dem fra å pågripe ham.

- Hva hvis tiltalte hadde truffet?

− Hva hadde skjedd om tiltalte skjøt og traff tjenestemannen? Hadde han da blitt trodd på at det var et uhell, at det var meningen at skuddet bare skulle skremme? Denne rettsavgjørelsen bidrar til å svekke alvorligheten det er å trekke våpen mot politiet. Alle kan jo nå komme unna med å si at det kun var et skremmeskudd, sier Haraldseth, og fortsetter:

− Jeg tenker at mine to kolleger har vært utsatt for en enorm belastning. Og ikke bare dem, men også familiene har fått en stor belasting. Alvoret med politiyrket ble plutselig veldig tydelig for dem.

Han viser til at juryens frifinnelse oppleves som en ekstrabelastning, fordi det gis et inntrykk av at juryen ikke har trodd på tjenestemennenes forklaring og opplevelse av alvoret i saken.

Stoler mer på kriminelle

− Jeg er overrasket over at juryen stoler mer på en person som er ruset på flere stoffer narkotika, som gjentatte ganger bevisst har satt norsk lov til side, og som bevæpner seg når han vet at politiet jakter på han. Og som i tillegg kommer med grove trusler i ettertid, sier Haraldseth.

Han synes det er rart at juryen fester større lit til denne forklaringen enn politifolkene på stedet, som ble utsatt for det de opplever som en livstruende hendelse.

Både før, under og etter skuddet viste tiltalte nærmest forakt for norsk lov og politi. Og under hele rettsprosessen har tiltalte vært svært så opptatt av å få vite identiteten til våre kolleger. Og så opplever våre kollegaer at retten tror mer på tiltalte enn gode og erfarne polititjenestemenn. Ja, det er et hardt slag, sier Haraldseth.