Her i tinghuset på Lillehammer går saken i Eidsivating lagmannsrett.
Her i tinghuset på Lillehammer går saken i Eidsivating lagmannsrett.

Har fortsatt 20-30 hagl i kroppen: − Jeg kjenner dem hver dag

Nektet straffskyld etter å ha skutt politimann i ryggen. Politibetjentene som ble beskutt på Vinstra har forklart seg i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

En tiltalt 70-åring svarte i går nei, da dommeren lurte om han erkjente straffskyld etter å ha skutt en politimann i ryggen.

Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte i fjor sommer mannen til tvunget psykisk helsevern. Han har frem til nå sittet varetektsfengslet ved en psykiatrisk institusjon.

Mannens forsvarer Sigurd Klomsæt motsetter seg fortsatt tvunget psykisk helsevern, og har varslet at han vil prosedere på at mannen skjøt politimannen i ryggen som en nødvergehandling.

Politibetjentene fortalte: Oppfattet hagleløpet i øyekroken

Under gårsdagens rettsforhandlinger fikk lagmannsretten høre to følelsesmessig sterke vitneprov fra de to involverte politibetjentene. Slik forklarte de hendelseforløpet:

Opptakten til hendelsen skjedde om kvelden den 26. november 2014. Politipatruljen skulle oppsøke en adresse etter anmodning fra en lege som var truet på sitt kontor. Legen ba politiet foreta en velferdssjekk for å se til mannens situasjon. Det var kjent at mannen hadde psykiske problemer.

Dette skjedde dagen etter at politiet var blitt midlertidig bevæpnet som følge av en forhøyet trusselsituasjon. Oppdraget var i seg selv ikke et oppdrag som medførte bevæpning. Tjenestemennenes våpen var etter generell instruks fra politimesteren i Gudbrandsdal ikke ladd. Ammunisjonen var i magasinet, som satt i våpenet.

Etter å ha sjekket legekontoret, hvor de ikke fant mannen, fikk de vite at mannen hadde fått drosjeskyss hjem. På tur til mannens bolig meldte operasjonssentralen at det var uklart om det var våpen på stedet. Lensmannen meldte på sambandet at mannens våpen lå på lensmannskontoret.

Vesten til politimannen som ble skutt. Den kan ha reddet livet.
Vesten til politimannen som ble skutt. Den kan ha reddet livet.

Politibetjentene kjørte hjem til mannens adresse, en enebolig utenfor sentrum på Vinstra. De parkerte i innkjøringen ved huset, og gikk frem mot huset uniformert i vanlig operativt uniform. Begge hadde lett vernevest innenfor ytterjakkene.

Betjentene var erfarne karer, som tidligere har løst utallige operative oppdrag. En velferdssjekk var i utgangspunktet et ufarlig rutineoppdrag. Men selv om det var rutine, var de aktsomme.

Det var stille i huset da politiet kom til stedet, forklarte politimennene.

De gikk opp til døra, og registrerte at den var låst før de ringte på. Gjennom et vindu ved siden av døra ser de tiltalte bevege seg inne i huset og mot ytterdøra.

Den ene betjenten roper mannens navn inn og sier de er der for å hjelpe ham. I retur kommer det plutselig et grønt laserlys som treffer den ene betjenten på overkroppen, uten å treffe øynene. Mannen blir så borte.

Den ene betjenten går tilbake til politibilen for å hente bryteverktøy i tilfellet det skulle bli nødvendig å bryte seg inn i huset. I det han åpner bakluka på politibilen, faller det ut noe utstyr som lager litt støy. Det fanger oppmerksomheten til betjenten som står igjen ved døra, og han vrir litt på hodet.

Samtidig oppdager han i en brøkdel av et sekund det han gjenkjenner som løpet på en dobbeltløpet hagle i vinduet ved siden av døra.

Betjenten rekker å rope høyt «hagle» for å advare kollegaen som er bak politibilen. Samtidig går ytterdøra opp med et brak, og hagleløpet kommer ut, det peker skrått nedover.

Umiddelbart forsøker betjenten å komme seg unna. Han rekker å ta 3-4 skritt i det han hører skuddet og blir truffet i korsryggen.

– Det var som å bli truffet av en spiss stålspade med stor kraft, sa politimannen.

Slaget fra skuddet var så kraftig at betjenten ble kastet fremover. Skuddet traff delvis i vesten, samtidig som en del hagleprosjektiler gikk inn i ryggen.

Betjenten landet delvis på høyre arm, før han fikk delvis løpt, delvis kravlet seg i skjul bak et hushjørne. Derfra fikk han ropt til sin makker at han er beskutt og truffet.

Vesten til politimannen som ble skudd. Han ble skutt i ryggen, i kanten av vesten.
Vesten til politimannen som ble skudd. Han ble skutt i ryggen, i kanten av vesten.

Kjente blod og småhagl på ryggen

Etter at gjerningsmannen skjøt mot den første betjenten, rettet han et skudd mot den andre betjenten som befant seg noen meter lenger unna. Da han hørte det første skuddet, og kollegaens advarende rop, begynte han å løpe bakover. Det er da han hører haglskura fra skudd nummer to treffe i gjerdet bak ham, der han hadde stått sekunder tidligere. Et skudd teknikere beskriver som dødelig, hadde det truffet om han ikke hadde flyttet seg.

Begge betjentene kommer seg i skjul og dekning på forskjellige steder, og lader egne våpen som de hadde i hylster på låret. Magasinet var fylt og plassert i våpen. Politibilen sto fremdeles i mannens skuddlinje inne på gårdsplassen. Våpen i fremskutt lagring i ei kasse inne i bilen ville ikke vært til hjelp, sier den ene av de til Politiforum.

De sikrer huset og fikk varslet operasjonssentralen, som sendte flere mannskaper mot stedet. Den ene betjenten fortalte i retten at han så mannen gjennom ett av vinduene i huset.

− Hadde mannen hevet hagla mot meg, ville jeg skutt, sa betjenten i retten i mandag.

Men mannen forsvant deretter inn i huset. Noe senere, så betjentene en person i mørket ved huset. Det var uklart hvem det var, men senere har det vist seg at det var en leieboer i huset.

Politimannen som ble skutt kjente en vedvarende skarp smerte der han var truffet i området ved overgangen mellom lettvest og ryggen. Han følte med hånden bak der han var truffet, og kjente at han var bløt av blod nedover baken.

− Jeg kjente blod og masse småhagl. Jeg var redd for å gå ned på grunn av blodtap eller lammelse, fortalte han retten.

Svekket helse

Første bistand fikk de av sin egen lensmann Jon Garder som hadde oppfattet situasjonen på sambandet. Han ankom stedet etter cirka 20 minutter, og overtok sikringen av stedet, mens den skadde politimannen selv klarte å gå til ambulansen fulgt av sin kollega. Ved ambulansen spente han ned eget våpen. Deretter bar det til sykehuset på Lillehammer, og videre luftambulanse til Oslo.

Det tok mange timer før situasjonen ble løst. Nye politistyrker kom til stedet, men fikk ikke kontakt med vedkommende. Også Beredskapstroppen ble rekvirert. Først over seks timer etter de to skuddene, ble mannen pågrepet.

I dag har politimannen fortsatt 20-30 hagl i kroppen.

− Jeg kjenner dem hver dag, fortalte han retten.

Politimannen fortalte retten om en generelt svekket helse og omfattende betennelser som har ført til lengre sykefravær etter skyteepisoden. Tiltross for dette er mannen tilbake i full stilling som operativt politi i Gudbrandsdalen.

Den tiltalte mannens forsvarer Sigurd Klomsæt spurte om det var noen bestemmelser som regulerte at politifolkene ikke skulle bære våpen i spesielle situasjoner, og fikk tydelig svar tilbake at det var det ikke.

− De eneste gangene jeg har tatt av våpen under tjeneste er nå jeg har sittet med pågrepne personer bak i celledelen i politibilen, svarte politimannen.

Kunne du blitt lam som følge av skuddet, spurte bistandsadvokat Mona Neverdal.

Sigurd Klomsæt, den tiltaltes forsvarer, da saken gikk i tingretten i fjor.
Sigurd Klomsæt, den tiltaltes forsvarer, da saken gikk i tingretten i fjor.

− Ja, hvis noen av haglene hadde truffet noen millimeter til side for der de traff, hadde jeg blitt lam, svarte betjenten.

Han bekreftet på spørsmål at hendelsen hadde gått sterkt inn på både ham selv, ektefellen og barna.

– Tiltalte har aldri vært noen terrortrussel

Tiltaltes forsvarer Sigurd Klomsæt sa i retten at spørsmålet om politibetjentenes bevæpning «har sentrale politiske overtoner», og sa at politiet i utgangspunktet skal være ubevæpnet.

Helt opp til Høyesterett har han fått avslag på forespørsel om innsyn i det som foranlediget til den generelle bevæpningen av politiet dagen før skyteepisoden på Vinstra.

− Tiltalte har aldri vært noen terrortrussel, sa Klomsæt, og siktet til at grunnlaget for den midlertidige politibevæpningen var grunngitt på bakgrunn av en terrortrussel.

Han argumenterte med at det var ulike forhold i det midlertidige bevæpningsgrunnlaget hvor bevæpning ikke var nødvendig.

I tillegg hevdet han at politiet uten grunn trengte seg inn til tiltalte, noe betjentene avviste. De mener de aldri trengte seg inn og at de heller ikke forsøkte å gjøre det.

Forsvarer Klomsæt varslet at han ville påstå full frifinnelse av tiltalte.

Saken er berammet frem mandag 8. februar. Politiforum kommer tilbake med endelig resultat av lagmannsrettens behandling.