Jenny Klinge og Senterpartiet er kritiske til retningen politireformen tar.
Jenny Klinge og Senterpartiet er kritiske til retningen politireformen tar.

− Har advart mot underfinansiering av reformen

Senterpartiets Jenny Klinge er redd for tjenesteproduksjonen til politiet

Publisert Sist oppdatert

I en kommentar til økonomikrisen i Vest politidistrikt, fastholder Jenny Klinge (Sp) i Justiskomiteen sin tidligere kritikk av regjeringens vilje til å finansiere politireformen.

Reformen er en av årsakene til at distriktet frykter å måtte kutte opp mot 140 årsverk i 2017.

− Jeg har lenge advart mot at politireformen har vært underfinansiert og at dette har gått utover tjenesteproduksjonen i politiet, men dette har blitt fornektet av tidligere justisminister. Jeg håper at den nye justisministeren tar disse problemene mer alvorlig og sørger for at politidistriktene har en reell mulighet for å løse de viktige samfunnsoppgavene de har ansvar for, sier Klinge til Politiforum.

Hun påpeker at Senterpartiet foreslo å tilføre politiet 500 millioner kroner mer enn det som ble bevilget i statsbudsjettet 2017.

−Innenfor de rammene som er satt nå, handler økonomien til distriktene først og fremst om hvordan Politidirektoratet disponerer de midlene som Stortinget har bevilget. Senterpartiet mener for øvrig at for mye penger går til nettopp POD, sier hun til Politiforum.

Stilte spørsmål om gjennomføringa i fjor

Vi skal tilbake til 11. mai i fjor. Da spurte Klinge daværende justisminister Anders Anundsen i Stortingets spørretime følgende spørsmål:

− Har det oppstått større problemer enn regjeringa så for seg i gjennomføringsfasen av politireformen, eller har ikke statsråden sørget for at politidistriktene har nok ressurser til å klare denne fasen?

Svaret fra Anundsen, hentet ut fra Stortingets eget referat var slik:

– Premissene i spørsmålet fra representanten Klinge er ganske feil. For det første er vi nå i en gjennomføringsfase. Hun har et veldig viktig poeng, nemlig at det å gjennomføre en stor omorganisering, parallelt med å levere gode tjenester, er svært krevende. Men det er ingenting som i dag tyder på at gjennomføringen av nærpolitireformen går på bekostning av oppgaveløsingen, sa Anundsen i sitt svar.

Brevet fra politimester Kaare Songstad til Politidirektoratet gir et annet svar. Politireformen går på bekostning av politiets oppgaveløsning.

Anundsen fortsatte: «Det er… en massiv innsats og en massiv satsing på norsk politi, og det er bevilget egne midler til gjennomføring av reformen»

− Gjennomføringen av nærpolitireformen er ganske godt i rute, men det kommer til å være utfordrende. Dette er ikke en reform som gjennomfører seg selv. Vi har nylig mottatt utkast til en masterplan for gjennomføring av reformen fra Politidirektoratet som vi nå jobber videre med, for å ha en overordnet ramme og plan for gjennomføringen, sa Anundsen fra Stortingets talerstol i fjor.

Bevilgningen er som POD har bedt om

I juni fulgte Klinge opp med et nytt spørsmål til justisminister Anundsen.

− Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre nå som det har kommet frem flere eksempler på at gjennomføringen av nærpolitireformen går på bekostning av politiets oppgaveløsning, spurte Klinge.

Anundsen svarte:

– Politiet er i gang med en av de største organisasjonsendringene i nyere tid. Samtidig som nærpolitireformen gjennomføres, skal etaten opprettholde tjenesteproduksjonen. Dette er en krevende jobb.

Det ble 127,5 millioner kroner i 2015 og 251,9 millioner kroner i 2016 til gjennomføringen av reformen. Dette er i tråd med innmeldte behov fra Politidirektoratet, kunne Anundsen opplyse.

Anundsen avviste videre spørsmålet til Klinge slik:

– I stortingsrepresentantens begrunnelse for det skriftlige spørsmålet er det referert til uttalelser i media. Ingen av disse er eksempler på at gjennomføringen av nærpolitreformen går på bekostning av politiets oppgaveløsning.

I dag er det ikke justisminister Anundsen, men Per-Willy Amundsen som har saken på bordet. Politiforum har sendt spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet om situasjonen i Vest, uten å ha fått svar foreløpig. Politiforum kommer tilbake med mer.

LES MER OM POLITI-ØKONOMIEN

Powered by Labrador CMS