Espen Erdal er ansatt som leder for enheten for kalde saker hos Kripos.
Espen Erdal er ansatt som leder for enheten for kalde saker hos Kripos.

Han skal lede Kripos' nye «kaldsak»-enhet

Etterforskningsekspert søkte seg tilbake til etaten. Nå starter han jakten på resten av enhetens medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

I kjølvannet av Monika-saken i Hordaland, bestemte politidirektør Odd Reidar Humlegård for å opprette en egen enhet for uoppklarte saker ved Kripos.

Nå er Espen Erdal ansatt som leder for enheten for «kalde saker».

Erdal kommer fra jobb som direktør i granskningsenheten til det internasjonale selskapet PwC. Tidligere har han jobbet 13 år med etterforskning og etterforskningsledelse i Kripos. Dermed søkte 53-åringen seg hjem til politiet for å prøve å oppklare de mest alvorlige, uoppklarte sakene i Norge, etter flere år i privat næringsliv.

– Jeg oppfatter arbeidet med å etterforske disse sakene videre som viktig. Det i kombinasjon med at jeg selv føler jeg har en veldig relevant bakgrunn, både politifaglig og ledelsesmessig, gjorde at jeg søkte jobben. Jeg ser veldig fram til å starte i midten av august, sier Erdal til Politiforum.

Starter med åtte andre ansettelser

I sin tidligere tid ved Kripos jobbet Erdal fra 1999 til 2002 som utrykningsleder ved Voldsavsnittet, og han var senere med på å bygge opp Seksjon for internasjonale forbrytelser.

Kripos lyste til sammen ut åtte stillinger til den nye enheten. Erdal vil nå være involvert i å peke ut de andre medlemmene av enheten.

– Det første jeg vil gjøre, vil jeg begynne med allerede før jeg formelt tiltrer stillingen. Og det er å jobbe sammen med Kripos med ansettelser av de øvrige medlemmene i enheten. Jeg har hatt et møte med ledelsen i Kripos i dag og fått et første innblikk i søkermassen i de andre stillingene. Ingen av de er besatt ennå, og jeg vil jobbe med det framover, samtidig som jeg ivaretar jobben jeg er på vei bort fra, forteller Erdal.

Skal lage kriterier for saker

Hovedregelen for de uoppklarte sakene, er at politimestre eller statsadvokatene må sende forespørsel til Kripos om at enheten skal gjennomgå saken på nytt. Rekkefølgen på sakene som kommer inn, vil stå tidlig på enhetens liste over gjøremål.

– Etter at det rette mannskapet er på plass, vil vi se på hva slags forespørsler fra distriktene som muligens allerede ligger der og som er varslet utover høsten. En tidlig utfordring blir å prioritere blant forespørslene, og prioriteringskriteriene er ikke fastsatt. Å finne gode hensiktsmessige kriterier for hvilke saker vi prioriterer vil stå på agendaen først. Man har bevisst ventet med å kartlegge saker, fordeller «kaldsak»-sjefen.

Erdal jobbet sist i politiet i 2008.

– Du har vært borte fra politiet i sju år. Kan det ikke hende at mye har endret seg siden du var i politiet sist?

– Politihverdagen har sikkert endret seg. Jeg vil nok forholde meg både til metoder som har utviklet seg og teknologi som har kommet lenger. Men jeg er ganske sikker på at teamet som sådan vil utfylle hverandre, på en måte som gjør at teamet blir best mulig på vei mot å nå målet om å oppklare flere av de uoppklarte sakene. Samtidig er det slik at jeg i årene jeg har vært ute har jobbet med etterforskningsrelaterte ting. Som direktør i granskningsgruppen i PwC i Norge har jeg fått med meg mye som vil være nyttig.