Hadia Tajik under dagens tale til Politiets Fellesforbund.
Hadia Tajik under dagens tale til Politiets Fellesforbund.

Hadia Tajik: – Det skjer en del i Politidirektoratet som vi skal være oppmerksomme på

Ønsker ikke et mer operativt POD.

Publisert Sist oppdatert

I dag snakket nestleder i Arbeiderpartiet og leder for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, til landsmøtet til Politiets Fellesforbund. Der tok hun opp en utvikling som bekymrer henne:

At Politidirektoratet (POD) nærmer seg en mer operativ politirolle, noe annet enn det som var intensjonen da det ble opprettet.

– I forbindelse med politireformen forhandlet vi inn et krav til POD om at deres arbeid skulle avgrenses mot det operative. Det operative er distriktenes oppgave, mens PODs kjerneoppgave er å administrativt understøtte arbeidet i distriktene. Det skjer en del ting i Politidirektoratet som vi faktisk skal være oppmerksomme på. Allerede i 2014 anbefalte de i en konseptvalgutredning at nasjonale beredskapsressurser skal organiseres som et særorgan. Da ligger Beredskapstroppen rett under POD. Det tror jeg ikke er noen god idé, sa Tajik.

– Vi har ikke noen rikspolitisjef i Norge

Når organiseringa av beredskapsressursene i politiet nå utredes, vil Arbeiderpartiet advare mot endringer som gir POD en mer operativ rolle.

– Vi har ikke en rikspolitisjef i Norge. Vi var nøye på dette tilbake i 1999 da vi oppretta Politidirektoratet. Hvis Beredskapstroppen skal ligge som et særorgan under POD, så må det være som en følge av en grundig politisk prosess. For å si det sånn: Arbeiderpartiet vil være imot å sette en operativ styrke under et byråkratisk organ, som POD er.

Tajik ga videre ros til regjeringa for avklaring rundt beredskapssenter og helikopter. Men hun advarer mot de store summene det vil koste. Et beredskapssenter vil koste mellom tre og en halv og fire milliarder kroner å bygge.

– Det ligger ikke én krone til bygget. Det er bra med et vedtak på helikoptrene, men også der ligger pengene seinere. Han har en egen evne til å få ting til å høres ut som om de er ordnet, og så er de ikke det alikevel. Det Anundsen trenger er at noen plukker opp regninga hans. For det neste budsjettet er det siste budsjettet hans som justisminister, sa Tajik til latter fra salen.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen snakker til landsmøtet seinere i dag. Politiforum vil dekke talen.

Ap-nestlederen sa også til landsmøtet at man bør evaluere bemanningsmålet om to politifolk per tusen innbyggere innen 2020. Tajik sier hun ikke er beredt til å ta ned inntaket til Politihøgskolen før bemanningsmålet er evaluert.

– Vi må se nærmere på oppavene politifolk gjør, sa Tajik.

Se hele talen til Hadia Tajik her