Hadde HMS-beredskap for de ansatte

I Nordre Buskerud politidistrikt ble det etablert HMS-beredskap til framleggelsen av kommisjonsrapporten. Samtidig synker sykefraværet.

Publisert Sist oppdatert

Over 100 av Nordre Buskerud politidistrikts totalt 170 ansatte var involvert arbeidet med terrorangrepet mot Utøya – under selve hendelsen og i etterkant. Mange av dem ble eksponert for sterke inntrykk og flere av dem har levd med massiv kritikk mot egen innsats i over ett år.

13. august kulminerte året med framleggelsen av 22. juli-kommisjonens rapport.

– Tatt i betraktning at dette var en uvirkelig tragisk hendelse synes jeg våre medlemmer har taklet året som har gått på en god måte. Det er mange inntrykk som skal fordøyes. Medlemmene er fulgt opp med forskjellige HMS-tiltak. Vi vet fra før av at blant annet det å kunne snakke med andre med samme erfaringsbakgrunn er viktig, sier politioverbetjent Nils Erik Karlsen i Nordre Buskerud politidistrikt.

Karlsen er pressetalsmann for Politiets Fellesforbund (PF) Nordre Buskerud i forbindelse med framleggelsen av kommisjonsrapporten, ettersom både lokallagets leder og nestleder var direkte involvert i politiaksjonen 22. juli.

– Svært tungt

Når rapporten ble lagt fram 13. august, ble det iverksatt spesielle HMS-tiltak i politidistriktet.

– Vi har laget et omfattende HMS-opplegg hvor det legges vekt på tett dialog mellom de ansatte og deres ledere. Det er opprettet en egen HMS-gruppe og psykolog, verneombud og kollegastøtteordning er aktivert. Det er viktig for oss at vi tar vare på hverandre både nå og i tiden fremover, sier politimester Sissel Hammer til Politiforum.

Hun understreker at politiet skal tåle kritikk og skal tåle å stå i den.

– Når det er sagt, har dette vært tungt for mannskapet mitt. Nå er jeg opptatt av å ta vare på mine ansatte. Deler av kommisjonsrapporten rammer flere av mine tjenestemenn hardt, og som arbeidsgiver gjør vi så godt vi kan for å ivareta dem i en vanskelig tid.

HMS-tiltakene vil fortsette så lenge det er nødvendig, opplyser PF-tillitsvalgt Karlsen. Tiltakene, både i form av kollegastøtte og psykolog, ble satt inn allerede på kvelden 22. juli i fjor. HMS-rådgiver Inger Væråmoen i Nordre Buskerud politidistrikt sa da til Politiforum at hun mente det var «veldig avgjørende» at de var «tett på og tidlig på». Også de ansatte uttrykte den gang at de følte seg godt ivaretatt i tiden etter 22. juli.

En undersøkelse i Nordre Buskerud viser også at sykefraværet har gått ned siden 22. juli.

– Jeg vet ikke hva som er grunnen, men et godt arbeidsmiljø sammen med godt HMS-arbeid er nok medvirkende faktorer, tror Karlsen i dag.

– Mitt ansvar

Politioverbetjenten mener det er uheldig at 22. juli-kommisjonens rapport går helt ned på enkeltpersonnivå.

– Det er selvsagt meget belastende for dem det angår. De er bare mennesker i et større system. Her er det systemet som må ansvarliggjøres. Nå er det heldigvis bare en liten del av rapporten som fokuserer på enkeltpersoner. Fokuset må ligge på systemet i form av ledelse, teknologi, trening og kapasitet.

Politimester Hammer understreker at mannskapet «gjorde sitt ytterste i en svært kaotisk og uoversiktlig situasjon», og at ansvaret ligger på toppen.

– De måtte ta mange og vanskelige avgjørelser på svært kort tid. Jeg stiller meg bak mine mannskaper, men det er jeg som politimester i Nordre Buskerud som har det hele og fulle ansvar for politiaksjonen på Utøya 22. juli.

Hammer sier politidistriktet aksepterer konklusjonene som kommisjonen har kommet fram til, og tar dem alvorlig.

– Nå er vi mest opptatt av å se fremover og lære av de forslagene til forbedringer som kommisjonen kommer med. Vi har allerede igangsatt flere tiltak for å møte den kritikken vi har fått. Noe er vi allerede ferdige med, andre ting har vi satt i gang og jobber med. Vi har blant annet fått på plass varslingssystemer for massevarsling av mannskapene våre og fått bedre bemanning på operasjonssentralen, sier politimesteren.

Her får hun støtte fra Karlsen.

– Vårt ønske er å se framover og lære. Vi er glad for at det settes fokus på manglende ressurser i form av trening, mannskaper og teknologi, og håper politiet blir satt i stand til å møte disse utfordringene. Nå må vi se fremover og ta godt vare på hverandre.

Fornøyd i Oslo

Hovedverneombud Gisle Pedersen ved Oslo politidistrikt, er tilfreds med hvordan ledelsen i politidistriktet har vært tydelig på at de sitter med ansvaret for politiets handlinger 22. juli.

– Det er ledelsen som uttaler seg om hva politiet gjorde, og ikke gjorde. Dette er gjort ut fra et HMS-perspektiv for å verne enkeltpersoner, noe jeg er tilfreds med, sier Pedersen.

Han legger ikke skjul på at det har vært belastende dager å jobbe i politiet, både med hensyn til hva politifolkene opplevde på jobb i tilknytning til 22. juli, og ikke minst senere medieeksponering.

– Det vi gjør når det oppstår kritiske hendelser, er å forsøke å ta vare på de ansatte på en så god måte som mulig. Vi vet at kritikken vil komme. Jobben er å ta vare på de ansatte som opplever dette. Da sørger vi for at de kan gjøre en god jobb videre, sier Pedersen.