God nok operativ trening?

22. juli-angrepene ga spørsmål om politidistriktenes generelle beredskap. Øyeblikkelige aksjoner skal de kunne håndtere selv.

Publisert Sist oppdatert

At Beredskapstroppen var i stand til å bidra under aksjonen på Utøya så raskt som de gjorde, var mye på grunn av at de allerede var samlet som følge av eksplosjonen i regjeringskvartalet. Skarpe øyeblikkelige aksjoner skal imidlertid politidistriktene være i stand til å håndtere med egne mannskaper.

Men så lenge som politidistriktenes egne spesialtrente mannskaper (UEH/innsatspersonell kategori 3) ikke har noe krav til beredskap, vil det være helt tilfeldig om noen av disse er tilgjengelig for innsats når skarpe hendelser skjer. Det gjør at søkelyset dermed rettes mot vanlige patruljerende politifolk. Spørsmålet er om de er godt nok trent for å gå i kamp mot skarpladde våpen.

– Dette er et sentralt spørsmål i evalueringene som nå skal gjennomføres, og derfor er det vanskelig å være mer konkret, sier politiinspektør Rune Andersen i Politidirektoratets seksjon for politiberedskap og krisehåndtering.

Kan trene mer

I Politidirektoratets direktiver overfor politidistriktene er den pålagte årlige 40-timers treningen for innsatspesonell kategori 4 et minimum. UEH-mannskaper, kategori 3, har vesentlig mer pålagt trening med sine 103 timer.

– Men det er helt opp til politidistriktene om de vil legge opp til mer trening utenom det som rammeverket bestemmer hvis de mener det er lokale behov, sier Andersen.

Konseptet «skyting pågår» ble implementert i den årlige vedlikeholdstreningen for innsatspersonell i kategori 3-4 i 2009, og det var repetert som tema for kategori 3 i treningen for 2010. I årets vedlikeholdsprogram var tema «Øyeblikkelig aksjon» en integrert del av taktikktreningen for kategori 3 og 4, noe som også vil være tema for 2012.

– Når vi vektlegger dette såpass tydelig, skal det være et klart signal til politidistriktene om at politiets tjenestepersoner får trening i dette. Våre beslutninger bygger på forslag fra Politihøgskolen, som innhenter erfaringer fra innsatspersonellet. Politidirektoratet legger dette frem for Politifaglig forum som kommer med anbefalinger på opplegget, sier Andersen.

I Politifaglig forum sitter politimestre, fagorganisasjonene og hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten. Anbefalingene fra Politifaglig forum legges frem for Politidirektøren.

- Deretter sendes vedlikeholdsprogrammet ut til politidistriktene. Det er altså en bred og grundig tenkning i forkant av at vedlikeholdsprogrammet iverksettes, fortsetter han.

Avventer kommisjonen

Hvorvidt UEH/innsatspersonell kategori 3 fortsatt skal være uten pålagt beredskap kan ikke Andersen si noe om.

– Det er nå igangsatt et grundig evalueringsarbeid i politiet, og det er naturlig å se nærmere på resultatene fra dette arbeidet. I tillegg kan rapporten fra 22. juli-kommisjonen inneholde elementer som det også må tas hensyn til, sier han, og fortsetter:

– I tillegg kan rapporten fra kommisjonen elementer som det også må tas hensyn til.