God erfaring fra California

- Slipp til politisivilepå flere områder, sier Karin Nore.     

Publisert Sist oppdatert

I USA har sivile i snart 20 år jobbet på områder hvor norskpoliti tradisjonelt benytter politiutdannet personell. - Slipp til politisivilepå flere områder, sier Karin Nore.
Nore har mer enn fem års erfaring fra tjeneste sompolitibetjent i Clayton, California.

Politidirektoratets ide om å la politisivile gjøreåstedsundersøkelser får støtte fra Nore. I dag er hun uniformertgrensekontrollør på Gardermoen. I Clayton og Concord fungerte det slik at nårpolitiet fikk melding om at det hadde skjedd lovbrudd, reiste politipatruljenut på stedet. Var det et åsted som trengte åstedsundersøkelse, melder politimannendette inn til operasjonssentralen som deretter dirigerer en sivilåstedsgransker til stedet. Og politimannen reiser videre til andre oppdukkendemål. Nore husker det var litt motstand fra de politiutdannede da denneordningen ble innført. Men i dag er denne motstanden forstummet.

- Det fungerte helt fint. Disse åstedene var jo ikke lengerforbundet med noe farlig, og de sivile kunne jo lære å samle bevis på sammemåte som politiutdannede. Til å begynne med reiste de sivile åstedsgranskerneut samme med politifolk, men nå er det bare sivile som tar disse åstedene, sierhun. Nore er selv uteksaminert fra amerikansk politiskole i 1994. Før hun avlaeksamen på politiskolen, jobbet hun sju år som uniformert sivil i byen Concordmed oppgaver på blant annet politivakta, operasjonssentralen, bistod medtrafikketterforskning, sjekket stjålne biler, som operatør på sambandet, tok imot enkle anmeldelse og hun bistod med ransaking av kvinner som var pågrepet.

- Jeg ser ingen grunn til at politiutdannet som har det såtravelt i hverdagen skal bruke tid til å børste fingeravtrykk. Og den nyeDNA-sporsikringer må også politiutdannede lære seg. Hvorfor ikke lære oppsivile på samme måte samtidig, spør Nore.

Hun mener gevinsten ligger i at det operative politiet fårmer tid til å være ute på oppdrag og at de sivile politibilene vil være med påå gjøre politiet mer synlig.

- Poenget er ikke at sivile skal ta over stillinger frapolitiet. Men vi har en forpliktelse for å yte best mulig service til publikum.I dag lar jo folk være å anmelde lovbrudd fordi de må vente i flere timer på åfå anmelde saker de vet ikke blir etterforsket. Og det er mange åstederpolitiet i dag ikke reiser til fordi de ikke har tid eller nok folk, sier Nore.

- Dette var for åtte år siden. Vi hadde pc-en i bilen ogskrev rapportene der, og slappderfor å reise inn til politistasjonen for åskrive. Og vi hadde tilgang til politisystemene fra bil pc-en. Og det var viapc-en vi fikk oppdragene, og det var der vi fortalte når oppdraget var løst.Det gjorde at vi var ute med bilen og synlig hele tiden, sier Nore.

De politisivile brukte vanlige politibiler som var merketmed «sivilian patrol» - for å synliggjøre for publikum at det ikke varoperative politi.

- Det tar jo tre år eller mer for å få tak i alle de nyepolitiutdannede. Hvorfor vente med å ansette flere sivile? Dette kan gjøresraskt og gi en sårt tiltrengt bemanningsøkning for politiet, sier Nore somadvarer mot en profesjonskamp i politiet.