Politidirektoratet har ikke planer om å skille ammunisjon og våpen nå.
Politidirektoratet har ikke planer om å skille ammunisjon og våpen nå.

Fortsatt skudd i kammeret

POD vil ikke innføre ny bevæpningsmodell nå.

Publisert Sist oppdatert

Den 3. februar går den inneværende perioden for midlertidig bevæpning ut. Men dersom bevæpningen blir forlenget, vil politiet fortsette å bære våpen på samme måte som nå.

I oktober skapte det oppstandelse blant politifolk, da POD bestemte at våpen og ammunisjon i framtiden skulle bæres ulike steder på kroppen. Endringen til en bevæpningsmodell politifolk er ukjente med, kom som et tiltak for å redusere risikoen for vådeskudd og andre uønskede hendelser, men flere politifolk reagerte kraftig og Politihøgskolen sa også at de aldri hadde anbefalt en slik bevæpningsmodell.

Etter terroren i Paris valgte POD å la bevæpningen fortsette som før. Og situasjonen er fremdeles usikker, bekrefter Jørn Schjelderup, seksjonssjef i politioperativ seksjon i POD.

– Dette innebærer også at vi mener situasjonen tilsier at vi ikke skal innføre en ny ordning hvor våpen og ammunisjon bæres adskilt, skriver Schjelderup i en e-post.

Skulle avvæpnes – ble forlenget

I utgangspunktet ønsket POD at ny bevæpningsordning, med våpen og ammunisjon adskilt, skulle innføres så snart politifolk var opplært til det. Hvor lang tid det ville ta, var uklart.

Iløpet av november i fjor bestemte imidlertid POD at politiet ikke lenger skulle være bevæpnet, som følge av redusert terrortrussel mot Norge. Dermed ble endring i bevæpnignsmodell mindre aktuelt.

Så skjedde terrorangrepene i Paris 13. november.

– Politidirektoratet besluttet derfor å opprettholde midlertidig bevæpning etter gammel ordning, som følge av ny usikkerhet i etterkant av hendelsene i Paris. Situasjonen er fremdeles usikker, da det ikke kan utelukkes at en terrorhendelse kan finne sted i Norge med bakgrunn i senere tids hendelser i Europa med utspring i ekstreme islamistiske miljø, skriver Schjelderup.

Dette er årsaken til at det ikke skal innføres ny ordning med adskilt våpen og ammunisjon, opplyser POD nå.

– Klokt

Politiets Fellesforbund gikk hardt ut mot ny bevæpningsmodell, da den ble foreslått i oktober. Nå er nestleder i PF, Unn Alma Skatvold, fornøyd.

– Klok avgjørelse basert på det vi vet, er hennes korte kommentar til Politiforum.

Politiet skal nå være bevæpnet fram til 3. februar. Politiet har da vært bevæpnet i 436 dager – litt over ett år og to måneder.