Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje. (Foto: Torkjell Trædal)

Må holde våpen og ammunisjon adskilt

Politiets midlertidige bevæpning er forlenget fram til 10. desember. Heretter må imidlertid polititjenestemenn bære våpen og ammunisjon adskilt.

Det melder Politidirektoratet i en pressemelding.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 25. november i fjor, og fram til nå har politiet båret pistol med ammunisjon i kammeret. Det blir det slutt på.

- Normalsituasjonen for politiet er å være ubevæpnet. Den nye ordningen representerer derfor også en heving av beredskap i forhold til normalsituasjonen. Ordningen vil ivareta en forsvarlig beredskap i lys av den aktuelle trusselsituasjonen. Ved den nye ordningen mener vi at vi fremdeles har en høy beredskap for å verne samfunnet og våre tjenestemenn, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i POD i pressemeldingen.

Må avklare opplæring

«Dagens bevæpningsordning fortsetter inntil vi har fått avklart eventuelt opplæringsbehov», understreker POD i pressemeldingen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier i en pressemelding at han mener det er nødvendig å videreføre den midlertidige bevæpningen.

– POD har søkt om forlengelse av den midlertidige bevæpningen basert på trusselvurdering og fraværet av tilfredsstillende risikoreduserende tiltak. Jeg mener det er nødvendig å forlenge den midlertidige bevæpningen basert på PODs anbefaling. Jeg ser også frem til å motta PODs utredning av elektrosjokkvåpen som risikoreduserende tiltak, sier Anundsen.

- Ikke politisk press

Overfor Dagbladet avviser ministeren at regjeringen har utøvd politisk press for å nedskalere bevæpningen.

- Vi har ikke gitt noen slike signaler om operative forhold. De operative forholdene er det Politidirektoratet som har kompetanse om. Jeg har bedt POD om å vurdere tiltak for forhindre mulige vådeskudd. Jeg legger til grunn at anmodninger fra Politidirektoratet er godt forankret i politiet, både faglig og hos dem som har fagkompetanse, sier Anundsen til Dagbladet.

Kritisk PF-leder

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier i en uttalelse på organisasjonens hjemmeside at bevæpningen burde vært uendret så lenge trusselsituasjonen er den samme.

- Politiets Fellesforbund mener det ikke er behov for å endre instruksen. PSTs trusselvurdering er fortsatt på samme nivå som tidligere. Ingenting har endret seg og da mener jeg dette blir feil, sier Bolstad.

Til toppen