Forsvarssjef Harald Sunde.
Forsvarssjef Harald Sunde.

– Forsvarets spesialstyrker er meget godt egnet

Forsvarssjef Harald Sunde mener Forsvaret utgjør en relevant ressurs for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum stilte Sunde spørsmål om Forsvarets spesialstyrker i dag er egnet til å bistå politiet i en situasjon med pågående dødelig vold - ikke bare på Rena og i Bergen, men i alle landets politidistrikter.

– Ja, svarer forsvarssjefen.

– Forsvarets spesialstyrker er meget godt egnet til å bistå politiet i deres operasjoner. Spesialstyrkene trener jevnlig med politiet i flere ulike scenarier. Dette er avdelinger med høy kompetanse, moderne materiell og skarp erfaring fra situasjoner som ligner på hva det her vises til. Spesialstyrkene er godt kjent med både politiinstruksen og våpeninstruksen, fortsetter han.

På spørsmål om hva tidsaspektet er for å få bistand fra Forsvarets helikopter på Rygge og Bardu, svarer Sunde at «Forsvaret har en definert beredskapstid på våre helikoptre og er klar til å støtte politiet innenfor denne tiden».

– Vi har i dag en godt etablert liaisonfunksjon mellom politiet og Forsvaret. Dette vil bidra til å forenkle prosessen når en bistandsanmodning kommer til en godkjenning måtte foreligge, utdyper han.

Ifølge forsvarssjefen er det politiet som har prioritet på helikopteret i en politiledet operasjon.

– Hvorpå Forsvaret stiller med sine resurser til rådighet etter godkjenning av en bistandsanmodning.

– Kan politiet kommunisere med disse helikoptrene via nødnettet?

– Beredskapstroppen har dedikerte sambandsmidler for kommunikasjon med helikoptrene. Øvrig politi har det ikke.

– Er Forsvaret i stand til å yte bistand til politiet raskere nå enn før 22. juli? I så fall hvordan og med hva?

– Ja, det er gjort konkrete forbedringer på helikopterberedskapen. I tillegg er spesialstyrkenes beredskapsstyrker nå lokalisert både på Østlandet og på Vestlandet. Samtidig er det viktig å påpeke at hele Forsvaret med dets resurser i prinsipp står til disposisjon for politiet om det er krevet.