Gen.Bev.jpg
Gen.Bev.jpg

Forlenger midlertidig bevæpning

Ettersom det ikke har vært noen nedjustering i truselbildet vil den midlertidige bevæpningen fortsetter til 2. august.

Publisert Sist oppdatert

– Ut fra det vi vet i dag er ikke situasjonen mindre alvorlig enn den var for et halvt år siden, sier Justisminister Anders Anundsen til Stortinget under redegjørelsen om midlertid bevæpning tidligere i dag.

Politiet får nå forlenget den midlertidige bevæpningen frem til 2. august.

Anundsen brukte truslene mot politi, militære og politiske beslutningstakere innen justis- og forsvarssektoren, samt handlingene som man har sett gjennomført i Danmark, Frankrike, Canada og Tunisia, foruten angrep som har blitt stoppet, som et kontekstuelt bakteppe ved redegjøringen.

– Ingen kan si hvor lenge det trusselbildet vi har i dag vil vare, sa politiministeren, noe som senest ble sagt 5. mai da generell bevæpning var på agendaen i Stortinget. Konklusjonen da var at normalsituasjonen ikke skal være et bevæpnet politi.

– Skal normalt være ubevæpnet

– Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon. I den nye politiinstruksen som vi legger fram før nyttår skal politiet fortsatt være ubevæpnet, sier Anundsen.

Gen.Bev.jpg
Gen.Bev.jpg

5. mai ble det bestemt i Stortinget at en generell bevæpning ikke innføres i Norge.

Da ytret stortingsrepresentantene et syn om at generell bevæpning ikke ville være riktig å innføre - slik saken var utgreid og ved forholdene ellers:

– Bevæpning er ikke bare et politifaglig spørsmål, det er også et verdispørsmål, sa Abid Raja (V).

Dermed fortsatte bevæpningen å være midlertidig for uniformert politipersonell:

– Noe midlertidig kan lett gli over i noe permanent, sa Jenny Klinge (SP), og ønsket sammen med flere andre å få vite av justisminister Anders Anundsen (FrP) når han så for seg at den midlertidige bevæpningen skal gå mot slutten:

– Vi bruker midlertidig bevæpning for rask innsatsevne og egensikring på bakgrunn av trusselvurderinger. Det er ikke mulig å datofeste dette, svarte Anundsen.

Til Politiforum sa Anundsen da:

– Jeg er redd for at vi får eksempler der vi ser at politiet må flykte fra situasjoner som kan sette liv og helse i fare når den midlertidige bevæpningen tar slutt.

21. november gikk det ut fra Jusitis- og beredskapsdepartementet at innsatspersonell kan midlertidig bevæpnes etter trusselvurdering. Den midlertidige bevæpningen blir senere forlenget rundt nyttår, så i februar, april og nå frem til 2. august.