En ny utredning fra POD foreslår flere slike helikoptre fordelt på flere steder i Norge.
En ny utredning fra POD foreslår flere slike helikoptre fordelt på flere steder i Norge.

Foreslår flere helikoptre i hele landet

Ny utredning foreslår flere politihelikoptre på nye baser i hele Norge.

Publisert Sist oppdatert

En ny utredning fra Politidirektoratet foreslår fem nye alternativer for helikopterberedskapen i Norge. Det skriver Bergens Tidende.

Politiforum har tidligere skrevet om dekningsgraden til mulige nye helikopterbaser i Norge.

Rapporten, som de ulike nødetatene har bidratt til, foreslår disse mulige alternativene for organisering av politihelikopterne:

  • Alternativ 1: Ingen endring fra dagens situasjon. Kun Oslo har eget helikopter.
  • Alternativ 2: Ny helikopterbase på Vestlandet bestående av to helikoptre med åtte mannskap.
  • Alternativ 3: To nye helikopterbaser, én på Vestlandet og én i Midt-Norge. To helikoptre i hver av basene, med totalt 16 mannskap.
  • Alternativ 4: Tre nye helikopterbaser; Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. To helikoptre ved hver av basene.
  • Alternativ 5: Som alternativ 4, men med tre helikoptre i Nord-Norge.
Helikopterkart-illustrasjonliten.jpg
Helikopterkart-illustrasjonliten.jpg

Kan dekke store deler av Norge

Nye helikopterbaser gjør politihelikopterne tilgjengelige for store deler av landet.

Som illustrasjonen til høyre viser vil alle fylker fra Nord-Trøndelag og sørover kunne nås med maksimalt 60 minutters flytid.

En eventuell helikopterbase i Tromsø vil dekke hele Troms og deler av Finnmark og Nordland.

Vil koste mye

Det er foreløpig ikke klart om og når det kan bli noe av nye helikoptre.

- Dette er en tidlig fase og politidirektøren skal si om han går videre med noe av dette til departementet, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad til Bergens Tidende.

Og prisen er høy.

- Jeg er alltid optimist, men vi snakker her om investeringer som må prioriteres fra politisk nivå. Det utelukkes at politiet selv vil kunne finansiere dette over sine budsjetter, slår Songstad fast overfor avisen.