Forbudt å kjøpe sex

Nå skal sexkjøp kriminaliseres.

Publisert Sist oppdatert

Selv om en nesten samlet opposisjon er kritiske, ble dettorsdag kveld bestemt at sexkjøpere skal kriminaliseres.

Lovforslaget har allerede støtte fra Arbeiderpartiet,Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, og det erderfor ikke et spørsmål om loven blir en realitet.

Ifølge NTB er både Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sterkemotstandere og har hele tiden vært klare på at de kom til å gå imot hele loven.Under behandlingen i Odelstinget torsdag kveld ble flere innvendinger mot lovenlagt fram for regjeringen.

Venstres justispolitiske talsmann Odd Einar Dørum er ikkebegeistret, men håpet til det siste at regjeringen i det minste skulle gå medpå å utsette iverksettelsen av loven til etter 1. januar 2009. Det gikkimidlertid ikke.

- Vi ønsket ikke at loven skal tre i kraft før desosialpolitiske hjelpetiltakene er på plass, sier Dørum til NTB.

Fra talerstolen i Odelstinget sent torsdag kveld ba Døruminnstendig om at slike tiltak skulle settes ut i livet. Han ble hørt et stykkepå vei av justisminister Knut Storberget (Ap) som ba Dørum om å sende et såkaltoversendelsesforslag til departementet.

- Jeg mener det er viktig at man snakker med dem det gjeldernår en skal innføre sosiale tiltak. Derfor foreslo jeg at man lager ensamarbeidsgruppe med de prostituerte selv, sier Dørum.

Høyres AndréOktay Dahl mener loven er et tydelig resultat avhastverksarbeid.
- Vi vet jo at både justisministeren og alleArbeiderpartiets representanter i justiskomiteen opprinnelig var imot, og dethadde de gode grunner til. Det er trist at de måtte gi etter for sitt egetlandsmøte og det kuppet som egentlig skjedde der, sier han til NTB.