Før eller senere blir norsk politi bevæpnet

Politimester Erik Nord i Göteborg tror bevæpning av det norske politiet er gjort til et unødvendig stort symbolspørsmål.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg tror det er viktigere at alle opplever politiet som rettferdig, enn om vi er bevæpnet eller ikke, sier Nord til Politiforum.

Han er politimester for Länsordningspolisen i Västra Götalands län. Fylket grenser mot Norge langs sørsiden av Østfold, og er Sveriges nest mest folkerike med halvannen million innbyggere. I Sverige har politiet vært bevæpnet siden før det ble statlig i 1965, og politibetjenter med pistol i beltet er et dagligdags syn. Politimesteren mener det ligger mye symbolikk i debatten om å bevæpne det norske politiet.

– Spørsmålet er kanskje unødvendig stort. De fleste politiorganisasjoner i Europa er bevæpnet, og det oppleves ikke merkelig. Samfunnsutviklingen er nok sånn at norsk politi før eller senere blir bevæpnet, mener Nord.

Ikke mer truende

Et sentralt motargument er at permanent bevæpning kan bidra til å øke voldsspiralen i samfunnet, gjennom at kriminelle bevæpner seg i større grad for å møte et bevæpnet politi.

– Men de kriminelle er i dag utrustet med mange forskjellige våpen. Også skytevåpen. Det handler om å møte motstanderen med samme premisser, sier Nord. Da er god opplæring og trening alfa og omega.

– I en moden politiorganisasjon er det viktig å veie hvor voldsomt en skal gå fram. Jeg tror det er der det ligger, understreker han.

Nord mener det ikke må bli sånn at norsk politi kommer til å bli oppfattet som mer truende dersom fast bevæpning innføres. I stedet snur han problemstillingen på hodet.

– Under en innsats, vil det at ubevæpnet politi bevæpner seg kunne skru opp temperaturen på aksjonen? Kanskje vil det bygge forventninger hos personen politiet aksjonerer mot? Vil vedkommende tenke at «er jeg farlig?», spør Nord.

– Samtidig er det i situasjoner som i utgangspunktet ikke krever våpen, men som eskalerer slik at politiet må bevæpne seg, at det norske politiet har noe å vinne, fortsetter han.

Må avdramatiseres

Politimesteren mener det er viktig å avdramatisere bevæpnet politi. I Sverige oppleves det ikke kontroversielt at polititjenestemenn bærer sitt tjenestevåpen, en 9mm Sig Sauer pistol, i beltet. Men dersom det blir aktuelt med ytterligere bevæpning, stiller saken seg annerledes.

– Publikum blir straks mer urolige dersom politiet kommer med MP5. Da tror alle at situasjonen blir mye farligere, selv om dette er våpen som er langt mer treffsikre. Her er det en parallell til Norge. Bruken skaper et bilde av at det er farlig, sier Nord.

For bevæpnet politi, understreker politimesteren, utgjør ikke en fare for allmennheten i Sverige.

– Politimenn som kjører bil er den absolutt største faren for tredjeparter. Det ligger en større risiko der enn i bevæpning.