Flere hundre politifolk med i første streikeuttak

Politifolk fra seks politidistrikter kan bli tatt ut i streik fra 26. mai.

Publisert Sist oppdatert

Hvis det blir streik fra torsdag 26. mai, blir etter det Politiforum erfarer så mye som rundt 731 politifolk tatt ut i streik.

Unio, hovedsammenslutningen av fagforeninger som Politiets Fellesforbund hører under, har i dag sendt ut varsel til 1954 arbeidstakere om at de er med i første streikeuttak. Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er informert om hvilke arbeidstakere det gjelder.

Blir det streik er dermed nesten fire av ti streikende i det første uttaket fra Unio politifolk.

LURER DU PÅ HVORFOR DET KAN BLI STREIK? LES DENNE: Derfor kan du bli tatt ut i streik.

Streik i seks distrikter

Unio tar ut politifolk i streik fra Oslo, Nordland, Øst, Agder, Sør-Vest og Vest politidistrikter. I en oversikt Unio har publisert har de fordelt uttaket innenfor grensene for de gamle distriktene. Dette er stedene der politifolk kan bli tatt ut i streik:

 • Agder politidistrikt: 82
 • Asker og Bærum politidistrikt 46
 • Follo politidistrikt: 33
 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt: 5
 • Helgeland politidistrikt: 5
 • Hordaland politidistrikt: 88
 • Oslo Politidistrikt: 175
 • Rogaland politidistrikt: 81
 • Romerike politidistrikt: 61
 • Salten politidistrikt: 37
 • Sogn og Fjordane politidistrikt: 7
 • Østfold politidistrikt: 59
 • Politiets utlendingsenhet: 52

Totalt: 731 streikende i seks av dagens politidistrikter og Politiets utlendingsenhet.

Ifølge Unio er det i politiet i hovedsak tatt ut personer innen forebygging, etterforskning, forvaltning og ordenstjeneste.

Unio meldte plassoppsigelse for 7800 arbeidstakere til Kommunal- og moderniseringsdepartementet tidligere i denne måneden. Det betyr kan streiken trappes ytterligere opp på fire dagers varsel, fra de nesten 2000 arbeidstakerne som tas ut i streik i første runde.

Staten og hovedsammenslutningene Unio, LO og YS mekler nå hos riksmekleren. Fristen er ved midtnatt til 26. mai, men forhandlingene kan også fortsette på overtid.

Pensjon viktigst for Unio

Årsaken til at partene nå møtes hos riksmekleren er at Unio, LO og YS brøt forhandlingene med Staten natt til 1. mai. For Unio er retten til å forhandle pensjon under tariffoppgjørene den viktigste grunnen til bruddet. Uten at man forhandler den offentlige tjenestepensjonen til de statsansatte gjennom tariffoppgjørene, frykter fagforeningene at de vil miste påvirkning i pensjonsspørsmål og de vil miste retten til å streike for pensjon. Staten ønsker å ta pensjonsspørsmålet ut av tarifforhandlingene.

Et annet viktig spørsmål er hvordan lønnsøkning skal fordeles. For de fleste hovedsammenslutningene i statsoppgjøret er det viktig at en stor del av lønnsøkninga skal skje gjennom sentrale forhandlinger, slik at alle statsansatte er sikret et lønnstillegg. Staten åpner imidlertid for å la mer av lønnspotten fordeles lokalt, noe som gjør at den lokale arbeidsgiver får mer makt over lønnsmidlene og kan velge hvilke mindre grupper eller enkeltpersoner som skal få lønnsøkning. Fagforeningene frykter økte lønnsforskjeller som følge av dette.

Politiforum.no kommer til å følge meklingene framover og natt til 26. mai.