Syriske pass blir forfalsket eller brukt av andre enn eieren oftere enn før.
Syriske pass blir forfalsket eller brukt av andre enn eieren oftere enn før.

Flere av de som ble avslørt for misbruk av ID-dokumenter i fjor kom fra Syria

Økning i avslørt misbruk av ID-dokumenter i fjor, viser ny rapport. Men Nasjonalt ID-senter frykter internasjonal trend ikke fanges opp her til lands.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble det avdekket 866 tilfeller av misbruk av ID-dokumenter. Det er en økning fra 787 i 2013 og 678 i 2012, viser en ny rapport fra Nasjonalt ID-senter.

Tallene viser også at krigen i Syria og antallet mennesker på flukt fra landet påvirker hvem som blir avslørt for å ha misbrukt ID-dokumenter. Mens det i 2012 var klart flest irakere som ble avslørt for ID-misbruk, er det nå klart flest av de som blir avslørt som oppgir at de kommer fra Syria.

I fjor ble 127 syriere avslørt for ID-misbruk, mot 80 året før og 34 i 2012.

– Sannsynligvis vil det være en økning her også for i 2015, som følge at mange kommer fra Syria nå, sier Mads Odnes Jensen i Nasjonalt ID-senter.

Frykter uavdekket misbruk av andres identitet

ID-dokumentene det er snakk om kan være forfalskninger av pass, ID-kort, oppholdstillatelser eller førerkort. Vanligst er misbruk av pass og ID-kort, som til sammen utgjorde 62 prosent av de misbrukte ID-dokumentene som ble avslørt i fjor.

Det kan også være såkalte imposterdokumenter, der personer bruker en annen persons ekte ID-dokument. Her ser man en svak økning i Norge, mens økningen i resten av Europa er langt kraftigere. Men det betyr ikke nødvendigvis at situasjonen er bedre i Norge, forteller Jensen i Nasjonalt ID-senter.

– Sammenlignet med EU burde man hatt mye høyere tall. Det kan tyde på at folk med imposterdokumenter ikke vil komme til Norge, men det er lite sannsynlig. Det tyder kanskje heller på lav kompetanse her i Norge når det kommer til å avsløre dette. Vi ser også at skattekontorene, som har god kompetanse på å avdekke falske dokumenter, avdekker mindre misbruk. Det kan også være et signal om at ID-misbruket går mer over fra forfalskning til bruk av imposterdokumenter, forklarer Jensen.

Det er imposterdokumenter Frontex mener er en av de største truslene når det gjelder misbruk av ID.

Over 60 prosent av dokumentene avslørt i Norge kommer fra land i Europa. Italitenske identitetsdokumenter, og ID-kort spesielt, utgjør den største andelen av de avslørte dokumentene i Norge. Det samme bildet tegner seg i stor grad for de øvrige landene i Europa.

Mørketall bak lite rapportering

Flest dokumenter ble avslørt på Gardermoen, i Oslo politidistrikt og ved Politiets Utlendingsenhet i fjor, men omfanget av politiets registrering og rapportering viser også at det trolig finnes mørketall bak tallene i rapporten.

Politidistriktene har ansvar for å månedlig rapportere antall avdekkede misbrukte ID-dokumenter til Politiets Utlendingsenhet, men i 2014 var det bare 15 av 27 distrikter som rapporterte til PU.

Statistikken fra de som har rapportert er trolig også begrenset, siden registereringsverktøyene ikke er gode nok. Derfor er det trolig både underregistrering og underraportering av bruken av falske ID-dokumenter.

– Enten tyder det på at distriktene ikke finner noe, eller så rapporterer de ikke. Det er nok et betydelig mørketall. Et distrikt som Hordaland, et distrikt med flyplasser med flyvninger fra land både i og utenfor Schengen, rapporterer ikke til PU. Det gjør heller ikke Sør-Trøndelag eller Asker og Bærum. Man kan nok anta at disse distriktene har avdekket falske dokumenter i løpet av 2014.