Fikk ordre om å ikke gripe inn

Gatepatruljen i Oslo er sjokkerte over ledelsens manglende handlekraft.

Publisert Sist oppdatert

Hasjmarsj. Ifølge gatepatruljen i Oslo var svært mange av deltakgerne under 18 år (foto: Politiet).

Gatepatruljen i Oslo fikk stående ordre om ikke gripe innoverfor hasjrøykende personer under marihuanamarsjen i hovedstaden nylig.

- Dette er et hån mot alle som driver med forebyggendepolitiarbeid. Det er greit at det er lov til å ytre seg fritt i dette landet,men man behøver ikke gå rundt å røyke hasj åpenlyst. Dette sender helt feilsignaler til ungdommen, sier Terje i gatepatruljen i Oslo.

Han var selv vitne til at ungdom ned i 15-årsalderen tenteseg en stor hasjrøyk midt på Karl Johan. Men som den pliktoppfyllendepolitimannen han er, ville han ikke gå inn og overstyre ordren fra ledelsen iOslo politidistrikt, selv om kanskje hjertet sa noe annet.

I forrige nummer av Politiforum fortalte svenske Johan Nilsson fraRikskrimpolisen i Stockholm følgende:

- Politiet så åpenlyst at det ble solgt narkotika på gata,men valgte bevisst ikke å gjøre noe med det. Jeg er både sjokkert og forundretover måten norsk politi arbeider på. I Sverige bygger vi på å ødelegge for depersonene som selger narkotika. Det er tydeligvis ikke tilfelle i Norge, sierJohan Nilsson.

500 deltakere

I overkant av 500 demonstranter var med på den lovligehasjmarsjen i Oslo i mai. Gatepatruljen talte selv opp et sted mellom 40 og 50personer som var under 18 år som deltok på demonstrasjonen. Voksne personer medbarnevogner røykte åpenlyst hasj mens barn så på. Barn langt under skolealdervar også med og gikk i tog.

- Man skal lete lenge etter et mer uheldig signal å sende uttil publikum når ikke politiet får lov til å gripe inn mot lovbrytere. Jegsitter igjen med en vond bismak etter at vi ble nektet av ledelsen å gripe inn.Vi ønsket ikke å gripe inn under marsjen, men pågripe de yngste når marsjen varoppløst. Vår jobb er å hindre rekruttering og nye brukere. Flere av ungdommeneuttale at det var kult at politiet kjørte foran med bil og hester. Deungdommene vi pågrep trodde det var lov å røyke hasj på denne dagen og varforundret over at politiet grep inn, sier Terje. Han får støtte leder avGatepatruljen, Geir Nerland.

GeirNerland mener denne situasjonen åpenbart tilsier at politietburde hatt langt flere ressurser enn det de har i dag.

- Selv om vi gjerne skulle ha grepet inn mot personer itoget, måtte vi vente til demonstrasjonen offisielt var over før vi fikkplukket ut fire personer i alderen 15 til 18 år. Disse testet på hasj og en påhasj og amfetamin. Ideelt sett skulle vi tatt inn et sted mellom 40 og 50personer som åpenbart var påvirket av narkotika, sier Geir Nerland.

Uheldig

Gatepatruljen i Oslo frykter at den manglende innsatsen fraledelsen i distriktet kan føre til en ny rekruttering av unge rusmisbrukere, ogmener politiets manglende tilstedeværelse kan være med på rekruttere ungdomtil disse rusmiljøene.

- Det vil selvsagt være svært uheldig. Daglig er vi vitnetil at unge personer oppsøker belastede rusmiljøer i Karl Johans gate og langsAkerselva. Slik jeg ser det, er dette en helt ny rekrutterings­arena, sier GeirNerland. Nerland mener det nærmest fremstår som latterlig at politiet sluser ethasjtog gjennom Oslos gater en lørdag formiddag med både hesterog biler utenat de får lov til gripe inn mot lovbrytere.

- Jeg tror helt klart at dette har noe å gjøre med hva somhar skjedd tidligere, sier Nerland. Episoden han henviser til skjedde for noenår tilbake da politiet valgte å slå til mot demonstrantene i hasjmarsjen somble avsluttet i Slottsparken. Demonstrantene gikk fullstendig amok og det heleresulterte i at 21 politimenn ble skadet. Totalt var nærmere 1500 demonstranterinnblandet i opptøyene. Nerland tror ledelsen i Oslo politidistrikt neppeønsker slike hendelser igjen.

- Helt klart. Men det argumentet holder ikke. Politiet haren oppgave å løse, og det får vi ikke gjort når ledelsen har det synet som dehar, understreker Geir Nerland.

Sikkerhet

Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, kan forståfrustrasjonen til gatepatruljen, men mener likevel det er nødvendig å gjøreslik de gjorde under hasjmarsjen.

­- Det bør unngås så langt det lar seg gjøre å gripe innunder selve demonstrasjonene. Dette er ikke noe som er unikt i forhold til hasjmarsjen,men slik vi håndterer alle demonstrasjoner i Oslo. Hvis det ikke er fare for åødeleggelse av bygninger eller skade på personer, ønsker vi ikke å gripe inn,sier Roger Andresen.